Perşembe 13 Ağustos 2020 - 2:12:04 öö

İlk kritik aşamadan sonra FANR, Barakah Nükleer Santrali'nin düzenleyici gözetim ve denetimini sürdürmeye devam edecektir

  • "الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد مواصلة مهامها الرقابية لعملية تشغيل محطات براكة
  • "الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد مواصلة مهامها الرقابية لعملية تشغيل محطات براكة
  • "الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد مواصلة مهامها الرقابية لعملية تشغيل محطات براكة
  • "الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد مواصلة مهامها الرقابية لعملية تشغيل محطات براكة

ABU DABİ 1 AĞUSTOS 2020 WAM Barakah Nükleer Santralinin Ünite 1'i için Şubat 2020'de İşletme Ruhsatı verildiğinden beri, Nükleer Düzenleme Federal Otoritesi (FANR), yakıt yüklemesi ile başlayarak, nükleer yakıt kullanılarak enerji üretilen reaktörde normal bir çalışma koşulu olan ilk kritik aşamaya ulaşana kadar test edilme düzenleyici denetimini sürdürdü.

BAE Barışçıl Nükleer Enerji Programı'nın sunumunda bugüne kadarki en tarihi kilometre taşına ilişkin bir açıklamada FANR, işletmeci Nawah Enerji Şirketinin (Nawah) bu aşamayı başlatmak için tüm yasal gereklilikleri karşıladığını doğruladı. Kilometre taşı, nükleer santralin güvenliğini ve emniyetini sağlamak için düzenli denetim de dahil olmak üzere kapsamlı bir gözetim izliyor.

Açıklamada, "İlk kritik aşamaya kadar işletme ruhsatı verilmesinin ardından, FANR'nin gözetim faaliyetleri, yerleşik müfettişleri kullanarak düzenli denetimin yanı sıra yakıt yükleme ve test süreçlerini denetlemek için müfettişler görevlendirmeyi de içeriyordu. FANR, acil durum hazırlık ve müdahale sistemini sürekli olarak doğrulamakta ve nükleer santral ve Çevre Laboratuvarı çevresindeki bağımsız izleme istasyonları aracılığıyla çevreyi izlemektedir." ifadesi yer aldı.

FANR'ın onayladığı aşama, BAE Nükleer Enerji Programı'nın tarihi bir dönüm noktasıdır ve yılın ilerleyen saatlerinde Ünite 1'in tam ticari operasyonuna yol açacaktır. 2009 yılında kurulduğundan bu yana, FANR, bölgenin emniyet ve güvenliğini sağlamak için ilk nükleer enerji santrali için bu kilometre taşına ulaşmak için yönetmelikler ve düzenleyici rehberler yayınlamış ve incelemeler ve sıkı denetimler gerçekleştirmiştir.

"İlk kritik aşamadan sonra FANR, bu aşamada düzenleyici gözetim ve denetimini ve güç şebekesi senkronizasyonu ve halkı, işçileri ve çevreyi koruma misyonunun bir parçası olarak nükleer santralin güvenliğini ve güvenliğini sağlamak için tam ticari operasyonu dahil olmak üzere sonraki aşamaları sürdürmeye devam edecektir."

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://www.wam.ae/en/details/1395302859581

WAM/Turkish