Cumartesi 26 Eylül 2020 - 6:32:39 ös

Uluslararası Okuryazarlık Günü: BAE eğitimde bir dönüm noktasına ulaştı


ABU DABİ 7 EYLÜL 2020 WAM Son yıllarda BAE, yerel düzeyde okuma yazma bilmemeyi neredeyse ortadan kaldırmasını ve birçok Arap ülkesindeki eğitim sorunlarını ele almasını sağlayan bir eğitim kilometre taşına ulaştı.

Uzay, yenilenebilir enerji ve diğer birçok nadir bilimsel uzmanlık alanlarında Emirlik uzmanları hazırlamanın yanı sıra bilim ve bilgi alanlarında da küresel olarak rekabet etmektedir.

BAE, Arap bölgesinde cehaletle mücadele etmeyi amaçlayan birçok proje başlattı ve Yemen, Filistin ve çeşitli mülteci kamplarındaki girişimleri eğitim koşullarını iyileştirdi ve cehalet azaldı.

BAE, en yüksek uluslararası standartlara göre herkesin öğrenme hakkına sahip olduğu ve eğitime erişebileceği bilinçli ve entelektüel bir topluluğu başarıyla kurduğu için 8 Eylül'de Uluslararası Okuryazarlık Günü'nü kutlamak için dünyaya katılacak. Gün, okuryazarlığın bireyler, topluluklar ve toplumlar için önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.

BAE'nin ilgili uluslararası kuruluşlara ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin hükümetlerine sağladığı mali ve ayni yardım ve destek, eğitime erişim eksikliği açısından mülteci krizinin yoğunluğunu azaltmaya yardımcı oldu.

Ocak 2020'de BAE, okulların, enstitülerin ve üniversitelerin inşası ve restorasyonu ve eğitim personelinin maaşlarının finansmanı dahil Yemen'de üç okuma yazma merkezi ve üç Kur’an-ı Kerim ezberleme merkezi inşa etme projesinin 2. Aşamasını başlattı ve bu, ülkenin insani yardım çabalarının uzun listesine eklenebilecek.

2012 ile Ocak 2019 arasında, BAE'nin Suriye krizine cevaben sağladığı eğitim yardımının değeri 190,1 milyon AED civarındaydı.

Filistin'de BAE, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA) Filistinli öğrencilere yönelik eğitim programlarını uygulama çabalarını destekleyen önde gelen ülkelerden biridir.

UNRWA'ya göre, BAE'nin 2014'ten 2019'a desteğinin %80'i 164 milyon ABD doları değerinde eğitime tahsis edildi.

BAE'nin 2 Aralık 1972’deki kuruluşundan bu yana liderliği, "Herkes İçin Eğitim" kampanyasının stratejik bir hedefi olduğunu düşünerek eğitimi ve okuryazarlığı teşvik etti. Ülke, okuma yazma bilmemeyi ortadan kaldırmak için okullar, okuma yazma merkezleri, yetişkin eğitim merkezleri, kadın kalkınma dernekleri ve sosyal kalkınma dernekleri açtı.

Eğitim her vatandaşın hakkıdır. Devlet okullarında ve kurumlarında devlet tarafından ödenir. BAE Hükümeti tarafından 1972 tarihli Zorunlu Eğitime ilişkin 11 numaralı Federal Yasa, ebeveynin veya yasal vasinin çocuklarını okula göndermesini zorunlu kılmıştır.

BAE, tüm vatandaşlarına eğitime erişim hakkı verir ve tüm kamu eğitim kurumları için eğitim masraflarını karşılar ve yasaları, eğitimin orta aşamaya kadar zorunlu olduğunu şart koşar.

INSEAD Business School'un 2018'deki Uluslararası İnovasyon Endeksine ve Legatum Refah Endeksi'ne göre BAE, "Yabancı Yüksek Öğrenim Öğrenci Kayıt Yüzdesi" ve "Okullarda İlk Sınıfı Tamamlama Oranı" ve "Uluslararası Öğrenci Varlığı" kategorilerinde uluslararası olarak ilk sırayı aldı.

BAE Hükümeti, zorunlu eğitimle ilgili bir yasa çıkardı ve BAE ve Arap bölgesinde eğitimi teşvik etmek için çeşitli girişimler başlattı.

BAE Kabinesi, Temmuz 2012'de çocukların altı yaşında okula başlamasını ve hangisi önce gerçekleşirse 12. Sınıfı tamamlayana veya 18 yaşına gelene kadar okulda kalmasını zorunlu kılan bir yasayı onayladı.

Bugün BAE, anaokulundan üniversiteye kadar her Emirlik erkek ve kız öğrenciye kapsamlı bir eğitim sunmaktadır.

BAE Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Hükümdarı Majesteleri Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tarafından 2017'de başlatılan Arap Dünyasında Okur Yazarlık Mücadelesi, 2030 yılına kadar 30 milyon Arap genci ve çocuğa fayda sağlamayı hedefliyor.

2016'nın Okuma Yılı olarak ilan edilmesinin ardından, Bakanlar Kurulu entegre bir Ulusal Okuryazarlık Stratejisi ve bir okuma nesli üretmek için bir çerçeve hazırlamak için direktifler yayınladı. Ulusal okuryazarlık stratejisi, tüm gençlerin ve hem erkek hem de kadın olmak üzere yetişkinlerin önemli bir kısmının okuryazarlık ve matematik becerisine ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Mohammad Bin Rashid Al Maktoum Küresel Girişimlerin bir parçası olan ve BAE'nin insanlığa hizmet etme tutkusunu ifade ettiği ve dünyanın dört bir yanındaki mülteci kamplarında ve okullarda çocuklara 5 milyon kitap dağıtmayı hedeflediği "Okuyan Ulus" kampanyası başka bir adımdır.

Muhammed bin Rashid Küresel Girişimleri tarafından 2015 yılında başlatılan bir okuma yazma girişimi olan Arap Okuma Yarışması, Arap dünyasındaki çocukları çocuklar, fakülteler ve eğitim kurumları için bir dizi ödül ve teşvik yoluyla 50 milyon kitap okumaya teşvik etmek amacıyla başlatıldı.

Uluslararası Okuryazarlık Günü 2020, özellikle eğitimcilerin rolü ve değişen pedagojiler olmak üzere "COVID-19 krizinde ve ötesinde Okuryazarlık öğretimi ve öğrenimi" konusuna odaklanmaktadır. Tema, okuryazarlık öğrenimini yaşam boyu öğrenme perspektifinde vurgular ve bu nedenle, esas olarak gençlere ve yetişkinlere odaklanır.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://www.wam.ae/en/details/1395302868065

WAM/Turkish