Cumartesi 26 Eylül 2020 - 7:30:44 ös

BAE, bölgesel, uluslararası organların küresel barışa ulaşmasını destekleme taahhüdünü yeniden teyit etti


NEW YORK 10 EYLÜL 2020 WAM BAE, BM Güvenlik Konseyi'nde ortak küresel barış, güvenlik ve refah hedeflerine ulaşmak için bölgesel ve uluslararası mekanizmalar arasındaki iş birliğini destekleme taahhüdünü yeniden teyit etti.

BM ile bölgesel ve alt bölgesel örgütler arasındaki iş birliğine ilişkin Açık Tartışma için, özellikle de Organizasyon Internationale de la Francophonie'nin (OIF) rolü hakkında yazılı bir açıklamada BAE, organizasyonu Fransızca konuşulan ülkelerdeki zorlukları ele alan BM girişimlerine verdiği destekten ötürü alkışladı.

BAE, "Bölgesel kuruluşlar, benzersiz bir avantaja ve kendi bölgelerindeki barış ve güvenlik sorunlarını daha iyi anlamaya sahiptir. Üyeleri arasındaki coğrafi yakınlık ve yakın tarihi ve kültürel bağlar, bölgesel kuruluşlara çatışmalara barışçıl çözümler bulma arayışında yapıcı bir rol oynama konusunda belirgin bir yetenek kazandırıyor." dedi.

BAE, Güvenlik Konseyi'nin BM Tüzüğü uyarınca önleyici diplomasi konusunda bölgesel kuruluşlarla iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini yineledi. BAE, erken uyarı işaretlerine yanıt olarak bölgesel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen hızlı adımların yalnızca barış ve güvenlik sorunlarını ele almanın en etkili yolu değil, aynı zamanda en uygun maliyetli olduğunu vurguladı.

BAE, barışı koruma konusunda BM ve bölgesel kuruluşlar arasındaki danışma ve koordinasyonun geliştirilmesinde ilerlemeyi teşvik etti ve BM Barış Operasyonları Departmanı, Operasyonel Destek Departmanı ve OIF arasında barışı koruma görevlilerinin kapasitesini geliştirmek ve saha operasyonlarında çok dilliliği teşvik etmek için yapılan son iş birliğini memnuniyetle karşıladı. Bu bağlamda BAE, UN-Women ile iş birliği içinde Kadın, Barış ve Güvenlik Eğitim Programında öğrencilerine çeşitli dillerde eğitim verdiğini belirtti.

BAE ayrıca, bölgesel kuruluşların barış ve güvenlik konularında gençlerin olumlu çalışmalarını vurgulayan çabaları güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Gençlerin karar alma süreçlerine anlamlı bir şekilde dahil edilmesinin yalnızca daha barışçıl ve dinamik bir topluma yol açtığını değil, aynı zamanda aşırılık ve şiddet döngülerinin yarattığı zorluklara alternatifler sağladığını da sözlerine ekledi. Bu amaçla BAE, OIF'yi çatışma önleme ve barış inşasına dahil olan gençlik ağlarını desteklemede övdü.

BAE, organizasyona 2010 yılında gözlemci üye olarak katıldıktan sonra 2018 yılında OIF'nin ortak üyesi oldu.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://www.wam.ae/en/details/1395302868782

WAM/Turkish