Cumartesi 26 Eylül 2020 - 3:06:01 öö

BAE Merkez Bankası Başkanı, FATF standartlarına bağlı kalmanın önemini vurguladı


ABU DABİ 15 EYLÜL 2020 WAM BAE Merkez Bankası (CBUAE) Başkanı Abdulhamid Saeed Alahmadi, COVID-19 salgını ışığında, dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarının ekonomik faaliyetin sürdürülmesinde ve ilgili bankacılık ve finans sektörlerinin korunmasında temel bir rol oynadığını söyledi.

Alahmadi, Arap Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Valileri Konseyi'nin 44. toplantısında, "CBUAE, krizlere hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermeyi amaçlayan planlar ve politikalar geliştirmek için merkez bankaları ve para otoriteleriyle birlikte çalışmaya devam edecek. Denetleyici rol yetkimizde, bu konudaki Uluslararası Ödemeler Bankası yönergelerini dikkate alarak BAE'nin mali sisteminin sağlam ve kapsayıcı olmasını sağlamak için Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına bağlı kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Alahmadi, COVID-19 salgınının etkileri ışığında birkaç konuya değindi. Toplantıya çeşitli uluslararası kuruluşlardan uzmanlar da katıldı ve burada tartışılan ana konulardan biri kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele çabalarında kaydedilen ilerleme ve mali katılımın genişletilmesinin önemi oldu.

FATF Başkanı Dr. Marcus Pleyer, yolsuzluğun, özellikle bu yasadışı eylemlere karşı giderek daha savunmasız olan gelişmekte olan ülkelerde, dünya çapında toplulukları geniş ölçüde etkileyen küresel bir sorun olduğunu öne sürerek bu konuya değindi. Arap ülkelerinin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele için gerekli çerçeve ve önlemleri geliştirme çabalarını övdü ve bu konunun özellikle COVID-19'un yayılması sırasında öncelikli olması gerektiğini belirterek, bu konuda daha fazla önlem almaya çağırdı.

FATF'nin direktiflerine uygun olarak, CBUAE Yöneticisinin başkanlık ettiği Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ve Yasadışı Kuruluşlarla Mücadele Ulusal Komitesi, mali suçları hafifletmek için çeşitli girişimler kabul etti. Bu, ilgili hükümet yetkilileri arasındaki iletişimi ve koordinasyonu destekleyen ve finansal risklerin hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlayan akıllı bir platform olan "FAWRI TICK'i" de içerir.

Komitenin çabalarını desteklemek için Finansal İstihbarat Birimi (FIU), şüpheli işlemlerin analizini ve raporların ilgili makamlara sunulmasını kolaylaştıran "Go AML" platformunun lansmanının yanı sıra ilgili makamlarla etkili anlaşmaların imzalanması, finansal terörizmle mücadele için gerekli verilerin toplanması dahil çeşitli eylemler yoluyla etkili iş birliği araçları geliştirmek için CBUAE ile birlikte ilgili BAE yetkilileriyle aktif olarak iş birliği yapmaktadır.

Bu gelişmeler hakkında yorum yapan CBUAE Valisi, bu konuyu BAE'nin ulusal gündeminin bir parçası olarak ele almanın önemini onayladı ve kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda uygun önlemlerin alınması gerekliliğini vurguladı. Çalışmalar, lisanslı finans kurumlarını denetlemeyi ve FATF standartlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliğini kolaylaştırmayı amaçlayan özel bir departmanın kurulmasını içerir.

Dr. Pleyer ayrıca, finans ve bankacılık hizmetlerinin iyi düzenlenmiş bir ortamda toplumun tüm kesimleri için erişilebilir olmasını sağlamaya yönelik Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesinde finansal katılımı teşvik etmede dijitalleşmenin önemini vurguladı.

Toplantıda Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdür Yardımcısı Luiz da Silva, iklim değişikliğinin finansal sistem üzerindeki etkisine değindi ve daha sonra sistemik riskte bir artışa yol açabilecek likidite, kredi ve operasyonel riskler içeren teknoloji, siyasi ve sosyal normlar ve iklim değişikliği ile ilgili olaylara dikkat çekti.

Ayrıca, finansal istikrarı etkileyebilecek bir faktör olduğu için merkez bankalarının COVID-19 sonrası kurtarma stratejilerinin bir parçası olarak yeşil tahvil kullanmanın önemine değindi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://www.wam.ae/en/details/1395302870127

WAM/Turkish