Pazartesi 18 Ocak 2021 - 2:31:17 öö

BAE, Hint Okyanusu Çapında Tsunami Tatbikatına Katıldı 


ABU DABİ 24 EKİM 2020 WAM Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM) tarafından temsil edilen BAE, 20 Ekim 2020'deki sahte tsunami senaryosu "Makran Çukuruna" Hint Okyanusu çevresindeki ülkelerle birlikte diğer ilgili ulusal kuruluşlar ve Ulusal Acil Kriz ve Afetler Yönetim Otoritesi (NCEMA) de dahil olmak üzere paydaşlar katıldı.

Hint Okyanusu çapındaki bu tatbikatın amacı, tsunamiye hazırlığı artırmak, her ülkedeki müdahale yeteneklerini değerlendirmek ve tsunami uyarı ve tepki zincirini test etmek için bir tatbikat gerçekleştirerek bölge genelinde koordinasyonu iyileştirmekti.

Dr. Abdulla Al Mandous, "2004 Hint Okyanusu tsunamisi ve ardından Hint ve Pasifik Okyanuslarında meydana gelen olaylar, bu tür olaylara daha hazırlıklı olma acil ihtiyacını dünyanın dikkatini çekti. Bu önemli tatbikat, Hint Okyanusu Tsunami Uyarı ve Azaltma Sisteminin mevcut prosedürlerini test edecek ve her ülkedeki operasyonel güçlü yönleri ve zorlukları belirlemeye yardımcı olacaktır."

"Bu tatbikatı, Hint Okyanusu Tsunami Uyarı ve Azaltma Sisteminin rutin bakımında önemli bir unsur olarak görüyoruz. Amacımız tsunamilerin zamanında ve etkili bir şekilde bildirilmesini sağlamak, risk altındaki toplulukları güvenliğe hazır olma konusunda eğitmek ve genel koordinasyonumuzu iyileştirmektir. Neyin işe yaradığını, nerelerde iyileştirmelerin gerekli olduğunu değerlendirecek, gerekli değişiklikleri yapacak ve uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Tatbikat sırasında, Avustralya, Hindistan ve Endonezya'dan üç Hint Okyanusu Tsunami Hizmet Sağlayıcısı (TSP), Hint Okyanusu bölgesindeki tüm Ulusal Tsunami Uyarı Merkezlerine (NTWC) benzetilmiş tsunami tehdit bilgileri sağladı. Her NTWC, bilgileri değerlendirdi ve tatbikata katılan afet müdahale kurumlarına dağıtılacak olan test ulusal tsunami uyarılarını formüle etti.

NCM, BAE'deki çeşitli yetkililere, 20-26,1 derece kuzey enlemleri ve 56-69,5 derece doğu boylamları ile sınırlanan alan içinde Richter Ölçeğine göre 6.5 büyüklüğünde gözlenen depremlerin tsunami riskiyle başa çıkmak için özellikle BAE'nin doğu kıyıları bölge şiddetli depremle tetiklendiğinde onları uyarmak için Arap Denizi ve Umman Denizi'nin kuzeyindeki Makran Çukuru boyunca sismik faaliyetler hakkında raporlar sunuyor.

NCM, Umman Denizi ve Umman Denizi de dahil olmak üzere, sismik ağları, GPS istasyonlarını ve deniz seviyesi ölçüm istasyonlarını birbirine bağlayan projelere katılımıyla tsunaminin zarar görmesini önleme çabasının bir parçası olarak, Kuzey Batı Hint Okyanusu bölgelerindeki ülkelerde tsunami erken uyarı sistemlerini güçlendirme çabalarını desteklemektedir. Ayrıca risk verilerini paylaşarak, Kuzey Hint Okyanusu- Arap Denizi bölgesinde birleşik bir tsunami risk haritası oluşturmayı amaçlayan kapasite geliştirme çerçevesine katılmanın yanı sıra ortak çalışmalara katkıda bulunarak, risk değerlendirmesi ile ilgili alanlarda uzmanlığı paylaşarak insanları kurtarmayı ve varlıkları tsunami riskine karşı korumayı amaçlamaktadır.

NCM, ilgili makamlarla iş birliği içinde, ülkedeki doğal afetlerin riskleri hakkında farkındalık yaratmayı ve toplulukları, özellikle tsunamiye yatkın bölgelerde yaşayanları, erken uyarı bilgileriyle nasıl hareket edecekleri konusunda eğitmeyi amaçlamaktadır. Ek olarak, tsunami riskini daha iyi anlamamızı sağlayan değerli verileri paylaşır, Hint Okyanusu Tsunami Bilgi Merkezi'nden uyarılar alır ve değerlendirmeden sonra NCEMA ile paylaşır. Bu, ilgili makamların, özellikle ülkenin doğu kıyısı bölgesinde tsunami riskinin değerlendirilmesinde işbirliği yapmasına olanak tanır.

Tatbikatın ardından, tüm katılımcı ülkeler ve ajanslar tarafından bir inceleme ve değerlendirme yapılacaktır.

Tatbikat, Hint Okyanusu Tsunami Uyarı ve Azaltma Sistemi Hükümetler arası Koordinasyon Grubu'nun (ICG/IOTWMS) Çalışma Planında yer almaktadır. ICG/IOTWMS, UNESCO'nun Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'nun bir organıdır.

NCM, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ICG/IOTWMS yürütme konseyi, Hint Okyanusu Tropikal Siklon Komitesi, Meteoroloji ve İklim İşleri Arap Bakanlar Konseyi Yürütme Ofisi, Kalıcı Arap Meteoroloji Örgütü ve WMO Asya Bölgesel Birliği II (RA II) üyesidir.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://www.wam.ae/en/details/1395302879998

WAM/Turkish