Pazartesi 18 Ocak 2021 - 2:41:50 öö

Emirates Gümrük, 2019'da 168.000'den fazla taklit ürün ele geçirdi

  • جمارك الإمارات تضبط 168.3 ألف قطعة مقلدة في 2019
  • جمارك الإمارات تضبط 168.3 ألف قطعة مقلدة في 2019
  • جمارك الإمارات تضبط 168.3 ألف قطعة مقلدة في 2019
  • جمارك الإمارات تضبط 168.3 ألف قطعة مقلدة في 2019
  • جمارك الإمارات تضبط 168.3 ألف قطعة مقلدة في 2019

ABU DABİ 5 KASIM 2020 WAM Federal Gümrük İdaresi (FCA) ve BAE'deki yerel gümrük departmanları, Otorite tarafından yakın zamanda yayınlanan IPR 2019 raporunda ortaya konulduğu üzere, 2018'deki 63 ele geçirme vakasına kıyasla, 2019'da gerçek marka sahiplerinin 67 adet sahte malları ihlal eden fikri mülkiyet haklarına (IPR) el koyduğunu tespit etti.

Rapora göre 2019 yılındaki fikri mülkiyet hakları ele geçirme vakaları, 2018'deki 169.587 adete kıyasla 168.251 adet sayıldı. Ele geçirilen parçalardaki sınırlı düşüş, e-ticaret hareketinin artan büyümesi altında normal ve kurye postasında ele geçirilen küçük gönderilerin artmasına bağlanıyor.

Gümrük Komiseri ve FCA Başkanı Ali Saeed Matar Alneyadi, BAE'nin fikri mülkiyet haklarını koruma konusundaki kararlılığını ister yerli ister yabancı şirketlerin gerçek marka sahiplerinin haklarını ihlal eden her türlü taklit ürünle karşı karşıya olduğunu doğruladı ve BAE'nin fikri mülkiyet haklarıyla ilgili geçerli uluslararası anlaşmalara ve mevzuata bağlı olduğunu iddia etti.

"BAE'de, BAE'deki gümrük kurumlarının, Körfez İş birliği Konseyi (GCC) birleşik gümrük yasası ve ilgili yasalar sayesinde onlara yüklenen sorumluluklar ve yetkiler ışığında dünya ticaretinde fikri mülkiyet haklarını korumakla görevli en önemli kuruluşlar olduğu yerlerde, bilge liderimizin malları elden çıkarma ve ticaret dolandırıcılığıyla mücadele yönündeki direktiflerinden kaynaklanan açık ve kapsamlı bir stratejiye sahibiz. BAE, Emirates'in 2021 vizyonu doğrultusunda bilgiye dayalı bir ekonomi inşa etme vizyonunun bir parçası olarak, fikri mülkiyet haklarının korunmasını stratejik önceliklerinin en üstüne koydu." dedi.

Şeffaflık ve gümrük çabalarının Devlet çapında yaygınlaştırılması açısından FCA, BAE'de gümrük sektörünün fikri mülkiyet haklarını korumak için yürüttüğü istatistikleri ve çabaları Otorite'nin web sitesinde yıllık olarak yaymak için bir plan hazırladı ve 2019 yılı için fikri mülkiyet hakları ele geçirmeleriyle ilgili ilk rapor www.fca.gov.ae adresinde yayınlandı.

Alneyadi, "İlgili kuruluşlar arasındaki iş birliğinin öneminden yola çıkarak, BAE'deki gümrük sektörü, fikri mülkiyet hakları ihlali risklerinden kaçınmak ve gerçek marka sahiplerinin çıkarlarını korumak için ülke içinde veya uluslararası tedarik zinciri içinde birçok yerel ve federal kurum ve otoriteyle aktif bir şekilde etkileşim halindedir. Bu amaca, gümrüklerin yasaklanmış malları hedeflemek için kullandığı risk yönetimi sistemlerinin güçlendirilmesine yol açacak veri ve uzmanlık paylaşımına ek olarak yerel ve küresel ilgili kuruluşlarla bir dizi ortak komiteyle ulaşılabilir." dedi.

Ülkede ve dünya çapında gümrük sektörü arasında veri paylaşımında, yasaklı ve sahte malların hedeflenmesine yardımcı olmak için yapılan muazzam iş birliğinin, yurt içinde ve yurt dışında gümrük birimleri tarafından gerçekleştirilen bir dizi müdahale operasyonları ve denetim baskınları ile sonuçlandığını vurguladı. Bu bağlamda FCA'nın karşılıklı gümrük desteği konusunda 15 anlaşma yaptığını ve küresel olarak gümrük departmanlarından ortaklarıyla daha fazla anlaşma imzalamayı amaçladığını belirtti.

Otorite raporu, ele geçirmeleri ürün türüne göre sınıflandırarak, ele geçirmelerin %37,31'inin diğer mallar (çeşitli) kategorisinin altına düştüğünü ve yıl içinde el bagajının toplam ele geçirmelerin %29,85'ini cep telefonlarının izlediğini göstererek, %11,94'ü aksesuarlar, %7,46 ile giysiler, %4,48'i parfüm ve ayakkabılar ve son olarak aksesuar, lens, gözlük, su ve mücevher için %1,49'dur.

Alneyahdi, ülkedeki yüksek düzeydeki gümrük sektörü müfettişlerini ve kontrolörlerinin uyanıklığını ve toplumu koruma ve girişimcilerin haklarını yurt içinde ve yurt dışında kötü niyetli ticaret uygulamalarına karşı sürdürme isteklerini alkışladı ve ayrıca uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve yerel gümrük departmanları tarafından fikri mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir mal ve sevkiyat hakkında bilgi ve uzmanlık paylaşımında sağlanan iş birliği standardını değerlendirdi.

Otorite raporu, 2019 yılında IPR ele geçirmeleriyle ilgili olarak nakliye araçları açısından bir sınıflandırma sundu; hava kargosu ile ele geçirilen sahte malların toplam ele geçirmelerin %33'ünü, ardından normal posta ve kurye postasının %31'ini, deniz taşımacılığının ise %19'unu oluşturduğunu ve son olarak, %16'sı kara taşımacılığına gittiğini vurguladı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302883808

WAM/Turkish