Salı 24 Kasım 2020 - 12:08:06 öö

BAE Merkez Bankası'nın toplam varlıkları, 2020 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda %2 artışla 3,252,5 milyar AED'ye yükseldi


ABU DABİ 19 KASIM 2020 WAM BAE Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, 2020'nin üçüncü çeyreğinin sonunda BAE'de faaliyet gösteren bankaların toplam aktiflerinin %2 Üç Aylık Dönem (q-o-q) artarak 3,252,5 milyar AED'ye ulaştığını söyledi.

Eylül 2019 ile Eylül 2020 arasındaki dönemde BAE'de faaliyet gösteren bankaların toplam varlıkları yıldan yıla (y-o-y) %7,6 arttı. Brüt kredi de %0,8 artarak (q-o-q) Eylül 2020 sonunda 1.804,6 milyara ulaştı.

Apeks bankasının bugün yayınladığı üçüncü çeyrek raporuna göre, yıllık bazda brüt kredi %4,9 arttı.

Rapor, 2020'nin üçüncü çeyreğinde para ve bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra BAE finansal piyasalarındaki gelişmeleri tartışıyor. Ayrıca, Eylül 2019'dan Eylül 2020'ye kadar olan dönemdeki yıllık değişim oranlarını da gözden geçiriyor.

2020'nin üçüncü çeyreğinin sonunda, yerleşik ve yerleşik olmayan müşterilerin BAE'de faaliyet gösteren bankalardaki toplam mevduatı %2,2 artarak 1.907,2 milyar AED'ye ulaştı.

Yerleşik mevduatlar 2020'nin üçüncü çeyreğinin sonunda %3 (q-o-q) artarak 1.715,9 milyar AED'ye ulaştı. Yerleşik olmayan mevduatlar %4,5 (q-o-q) düşerek 2020 Eylül ayı sonunda 191,3 milyar AED'ye ulaştı.

Yıllık bazda yerleşik mevduatlar %6,4, Yerleşik olmayan mevduatlar %0,8 arttı.

Bankalar Dışında Dolaşımdaki Para Birimi (Para Birimi-Bankalardaki Nakit) artı Parasal Mevduatı içeren Para Arzı M1, 2020'nin üçüncü çeyreğinde %1,9 (q-o-q) arttı.

Yıllık bazda, parasal toplam M1'de %11'lik (y-o-y) bir artış oldu ve Eylül 2020'nin sonunda 568 milyar AED'ye ulaştı.

Para Arzı M2 (M1 artı Yarı Parasal Mevduatlar (Dirhem cinsinden Yerleşik Zaman ve Tasarruf Mevduatı artı Yabancı Para Biriminde Yerleşik Mevduatlar) da 2020'nin üçüncü çeyreğinde %0,7 (q-o-q) arttı.

Yıllık bazda, Para Arzı M2'de %7,9'luk (bir önceki yıla göre) artış oldu ve 2020'nin üçüncü çeyreğinin sonunda 1,468,7 milyar AED'ye ulaştı.

Para Arzı M3 (M2 artı bankalardaki ve Merkez Bankası'ndaki devlet mevduatları) 2020'nin üçüncü çeyreğinde %3 (q-o-q) arttı.

Yıllık bazda, Para Arzı M3'te %7,5'lik (bir önceki yıla göre) bir büyüme oldu ve Eylül 2020 sonunda 1.805,7 milyar AED'ye ulaştı.

Tipik olarak, para arzı M2, BAE'deki devlet sektörünün mevduatları dışında, dirhem cinsinden tüm yerleşik sektörlerin çeşitli mevduatlarına ek olarak, bankalar dışında dolaşımdaki para birimini içerdiğinden, ekonomide likidite mevcudiyetinin en iyi göstergesi olarak kabul edilmektedir.

İstatistiksel veriler, 2020'nin üçüncü çeyreğinin sonunda M2'de q-o-q artış olduğunu gösteriyor. 2020'nin üçüncü çeyreğinde M2'deki artışın başlıca sebebi Eylül 2020 sonunda 1.372 milyar AED olan devlet dışı yerleşik mevduatlardaki çeyreklik %0,5'lik artıştı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302888182

WAM/Turkish