Çarşamba 25 Kasım 2020 - 6:23:53 ös

Mubadala, iklim meselelerinde olumlu değişimi teşvik etmek için Tek Gezegen Egemen Varlık Fonlarına katıldı


ABU DABİ 22 KASIM 2020 WAM Mubadala Yatırım Şirketi bugün, iklim değişikliğini karar alma süreçlerine entegre etmek ve küresel iklim eylemini desteklemek için kurulan uluslararası bir SWF koalisyonu olan Tek Gezegen Egemen Varlık Fonları (OPSWF) girişiminin resmi olarak üyesi olduğunu duyurdu.

Yeni üyelik sayesinde Mubadala, sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek ve sürdürülebilir piyasa sonuçları oluşturmak için OPSWF Çerçevesinin onaylanması yoluyla olumlu değişimi yönlendirmek için ölçeğini ve küresel varlığını güçlendirecek.

Mubadala'nın üyeliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un huzurunda SWF üyelerinin katıldığı sanal 3. OPSWF CEO Zirvesi sırasında duyuruldu.

Mubadala ayrıca Uluslararası Egemen Varlık Fonları Forumu'nun (IFSWF) tam üyesi oldu. Fonlar, en iyi uygulamaları, diyaloğu, araştırmayı ve öz-değerlendirmeyi tanımlayarak egemen varlık fonu topluluğunu güçlendirmek için birlikte çalışmaya kendini adamış, küresel bağımsız varlık fonlarının gönüllü bir organizasyonudur.

IFSWF, dünyanın dört bir yanından çeşitli yetkilere sahip yaklaşık 40 üyeden oluşan bir grubu temsil eder. IFSWF, tüm üyeleri, daha açık bir diyalogu ve SWF faaliyetlerinin daha derinlemesine anlaşılmasını teşvik etmek için tasarlanmış, genel olarak kabul edilmiş 24 ilke ve uygulamadan oluşan Santiago İlkelerine uymaya ve bu ilkelere uymaya teşvik eder.

Mubadala Yatırım Şirketi Baş Strateji ve Risk Sorumlusu Ahmed Saeed Al Calily, "Küresel bir portföyü yöneten sorumlu bir yatırımcı olarak hem OPSWF hem de IFSWF üyeliğimiz, yatırım kararları alırken ve portföyümüzün genel yönetiminin bir parçası olarak çevresel, sosyal ve yönetişim hususlarını entegre etme taahhüdümüzü göstermektedir. Aynı zamanda, diğer bağımsız varlık fonlarıyla iş birliği yapmak ve uyum sağlamak ve iklim değişikliği, iyi yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflığa olan bağlılığımızı güçlendirmek için bir fırsattır." dedi.

Mubadala, Masdar gibi varlık şirketleriyle birlikte sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmaya devam ediyor. Bugün, Masdar'ın 30'dan fazla ülkede aktif yatırımı var ve rüzgâr ve güneş gibi küresel projelerde 19,9 milyar ABD Doları kullanılıyor.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://www.wam.ae/en/details/1395302888816

WAM/Turkish