Salı 26 Ocak 2021 - 5:50:14 öö

OECD Forumu: BAE, tüm Ekonomik Madde Düzenlemeleri gereksinimlerini karşıladı


ABU DABİ 25 KASIM 2020 WAM Maliye Bakanlığı (MoF), sanal ortamda üç gün boyunca düzenlenen Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Zararlı Vergi Uygulaması Forumu'na (FHTP) katıldı. OECD'nin tüm ESR faaliyetlerini değerlendirme yetkisi olan forum, BAE'nin tüm Ekonomik Madde Yönetmelikleri (ESR) gerekliliklerini karşıladığını duyurdu.

BAE MoF'ın delegasyonu tarafından temsil edilir), OECD forumunun sekretaryası, Avrupa Birliği Davranış Kuralları Grubu ve Bahreyn, Ürdün ve Fas gibi Arap ülkeleri dahil diğer ülkelerden temsilciler foruma katıldı.

MoF Müsteşarı Younis Haji Al Khoori, ESR gerekliliklerinin yerine getirilmesinin, BAE tarafından ESR faaliyetleri için yasal ve yasal çerçeveyi geliştirmek için alınan önlemlerin etkinliğini desteklediğini kaydetti. "Bu olumlu değerlendirme, BAE'nin vergi amaçlı en iyi uluslararası standartları benimseme taahhüdünü ve vergi kaçakçılığını ele almak için sağlam mekanizmalar geliştirme konusundaki kararlılığını teyit ediyor." dedi.

Ağustos 2020'de, OECD ve AB Davranış Kuralları Grubu ile iş birliği yapan MoF ile koordineli olarak BAE Kabinesi, ESR faaliyetlerinin gerekliliklerine uymayı amaçlayan bazı yasalar çıkardı. Bu yasalar, bir veya daha fazla ilgili faaliyette bulunan şirketleri yönlendirmek için Ekonomik Madde Yönetmeliği ile ilgili 2020 tarihli (57) Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile MoF tarafından çıkarılan ve ilgili düzenlemelerin güncellenmiş bir rehberini içeren 2020 tarihli (100) sayılı Bakanlar Kararını içermektedir.

2020 tarihli (57) sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, BAE'de yetkili bir otorite olarak, MoF, ESR faaliyetlerinin sorunlarını tartışmak için ülkede 37'den fazla kuruluşu içeren kalıcı bir komite oluşturdu ve yönetti. Ayrıca bakanlık, Şubat 2020'de OECD ile iş birliği içinde ESR faaliyetleri üzerine bir çalıştay düzenledi. Bakanlık ayrıca, ülkedeki ESR faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin prosedürleri düzenlemek ve standartlaştırmak için düzenleyici makamları ve Federal Vergi Dairesini (FTA) desteklemek ve kuruluşların hazır olmalarını sağlamak için yönetim ve uygulama çalışma kağıdını hazırladı. MoF ayrıca tescilli şirketler için düzenlenen eğitim çalıştayları ile ülkedeki düzenleyici otoritelere olanak sağladı. Bakanlık halihazırda özel sektöre ve düzenleyici makamlara hizmet verecek bir elektronik sistem kurmaktadır. Bu sistemin ilk aşamasının, şirketlerin ESR bildirimlerini ve raporlarını sunabileceği bu yılın aralık ayı başında başlaması planlanıyor.

Karara göre, Federal Vergi Dairesi, BAE'deki ESR faaliyetlerini değerlendirmekten sorumlu ulusal yetkili olarak atandı. Ayrıca, BAE Merkez Bankası (CBUAE), Ekonomi Bakanlığı (MEB), Menkul Kıymetler ve Emtia Kurumu (SCA), Sigorta Kurumu ve ülkedeki tüm serbest bölgeleri tarafından temsilcileri düzenleyici makamlar önceki gözetim ve denetim yeteneklerini geliştirmiş ve ESR gereksinimlerine hizmet etmek için onları güçlendirmiştir. Ayrıca, kuruluşların Uyum ve Risk Değerlendirme Kaydı da dahil olmak üzere yönetim ve uygulama çalışma kağıdını ve kayıtlı şirketler için eğitim atölyelerini uygulamalarını sağladılar.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://www.wam.ae/en/details/1395302889877

WAM/Turkish