Salı 28 Eylül 2021 - 5:41:27 ös

Sağlık Bakanlığı G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na katıldı


ABU DABİ 14 EYLÜL 2021 WAM Sağlık ve Önleme Bakanlığı (MoHAP) tarafından temsil edilen BAE, birkaç bakanın ve sağlık sektörü yetkilisinin katılımına tanık olan G20 Sağlık Bakanları Toplantısına katıldı.

BAE'nin heyetine Sağlık ve Önleme Bakanı Dr. Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, Dr. Youssef Mohammed Al Serkal, Emirates Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve Bakanın Müsteşar Yardımcısı ve Büro Müdürü Nasser Al Bdour başkanlık ettiği toplantıya G20 üye ülkelerinden üyeler, ilgili uluslararası kuruluşların temsilcileri ve etkinliğe davet edilen devletlerle birlikte katıldı.

Toplantı, G20 ülkelerinin ne olursa olsun COVID-19 salgınını aşmaya, sağlıkla ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde ilerlemeyi hızlandırmaya ve dünyanın gelecekteki herhangi bir sağlık acil durumuyla yüzleşmeye, tespit etmeye ve yanıt vermeye hazır olmasını sağlamaya kararlı olduğu sonucuna vardı.

Katılımcılar, salgın etkilerinden kurtulmak için sağlık sistemlerinin yeteneklerini güçlendiren bir yaklaşımın benimsenmesini sağlamak için küresel sağlık güvenliğini artırmak ve G20 deneyimlerini mümkün olduğunca geniş bir şekilde paylaşmak için hiçbir çabadan kaçınmama konusunda anlaştılar.

Katılımcı delegasyonlar, evrensel sağlık kapsamını elde etmek ve sürdürmek ve herkes için güçlü, kapsamlı ve erişilebilir bir temel sağlık sistemini teşvik etmek için sağlık sektörüne yatırım yapma gereğini vurguladılar. Ayrıca, Uluslararası Sağlık Tüzüğünün tam olarak uygulanmasını, izlenmesini, uyumluluğunu ve daha iyi desteklenmesini sağlamak için el ele çalışmaya istekli olduklarını da teyit ettiler.

Bakanlar toplantısının oturum aralarında, COVID-19'un dünya çapındaki bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedefleri (SDG) üzerindeki etkisinin ele alındığı bir ruh sağlığı oturumu da düzenlendi.

İlkeler ve öneriler, salgın zamanında ruh sağlığına bütün-toplum yaklaşımının benimsenmesini, sağlık ve sosyal bakım alanında ön saflardaki çalışanların ruh sağlığını korumak, yenilikçi çözümlere ve dijital ortamlara dayalı ruh sağlığı yaklaşımını benimsemesinin önemini vurguladı.

Al Owais, "BAE'nin G20 Sağlık Bakanları toplantısına katılımı, akıllı liderliğin küresel çabaları destekleme, ortak iş birliğini güçlendirme, katılımcı ülkeler arasında COVID-19 salgınıyla yüzleşmek için deneyim alışverişi yapma vizyonunun bir parçası olarak geliyor. Ayrıca, sağlıkla ilgili acil durumlarla verimli bir şekilde başa çıkmak ve sağlık alanında SDG'lere ulaşmak için dünya çapındaki sağlık sistemlerini güçlendirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır." dedi.

BAE'nin düzenlenen tüm toplantılara katıldığına ve salgının yansımalarının üstesinden gelmek için koordineli önlemler almak için uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunan bir dizi girişim ve görüş öne sürdüğüne dikkat çekti.

Bu, BAE'nin çabaları birleştirmenin ve küresel sorunları ele almak için çok taraflı bir yaklaşımı benimsemenin önemine olan inancından kaynaklandığını, BAE'nin şimdi her zamankinden daha fazla pekiştirmeye istekli olduğu bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Al Owais, salgının yansımalarını kontrol altına almak için ortak uluslararası eylemin güçlendirilmesine katkıda bulunan, katılımcı ülkeler tarafından sunulan raporların ve bunlara göre yapılan tavsiyelerin tartışmalarının verimli sonuçlarını selamladı.

BAE'nin salgını örnek bir model olarak yönetme ve yönetme konusunda olağanüstü yetenekler gösterdiğini söyledi. Devletin koruyucu sağlık sisteminin etkinliğine, akıllıca önlemler almadaki proaktifliğine, ulusal direncin tüm sektörlerde uygulanmasına ve aşı sağlamadaki liderliğine tüm krediler gidiyor.

Tüm bu unsurlar, ulusal kazanımların korunmasına ve salgının sona ermesi ve toparlanma aşamasına girilmesi için güven ve iyimserliğin artırılmasına katkıda bulunmuştur.

Sağlık bakanı, G20 üyelerini bir araya getiren üst düzey toplantıların, salgının kapsamlı kalkınma üzerindeki yansımalarına karşı koymak için ortak ve etkili çerçeveleri yoğunlaştırmanın ciddiyetini ve taahhüdünü yansıttığını belirtti.

Bilge liderliğin rehberliği ve desteği, ülkenin sağlık sisteminin verimliliği ve devletin kazanımlarını her düzeyde korumada etkili ve entegre strateji sayesinde BAE'nin salgından toparlanmaya doğru istikrarlı ve güvenle ilerlediğini vurguladı.

BAE şimdiye kadar toplam uygun nüfusun %87'sinden fazlasını ücretsiz olarak aşıladı, bu da topluluk üyelerini korumak için gösterilen çabaları yansıtıyor.

Al Owais, BAE'nin tüm dünyadaki halkları desteklemek için sınır tanımayan insani yolculuğuna devam etmeye istekli olduğunu vurgulayarak ülkenin, milyarlarca doz COVID-19 aşısının dünya çapında güvenli dağıtımını denetlemek amacıyla "Umut Konsorsiyumu'na" liderlik ettiğini kaydetti.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302969751

WAM/Turkish