Salı 28 Eylül 2021 - 5:10:43 ös

FTA, tescil ettirenleri idari cezaların yeniden belirlenmesinden yararlanmaya teşvik ediyor


ABU DABİ 14 EYLÜL 2021 WAM Federal Vergi Dairesi (FTA), tescil ettirenleri, BAE'deki Vergi Kanunlarının İhlaline İlişkin İdari Cezalara İlişkin 2017 Tarihli 40 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2021 tarihli ve 49 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararından yararlanmaya çağırdı.

Karar 28 Haziran 2021'de yürürlüğe girdi ve vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için idari para cezalarında indirimler içeriyor.

FTA, Bakanlar Kurulu Kararının, kendi kendine uyumu teşvik eden ve ulusal ekonomiye önemli destek sunan bir vergi mevzuatı ortamı oluşturarak BAE'nin küresel ticari rekabet gücünü artıracağını iddia etti. Karar, azaltılmış veya hesaplama yöntemi değiştirilmiş 16 tür idari cezayı özetlemektedir. Değişiklikler, 2017 tarihli Vergi Usulleri Hakkında Federal Kanun, 7 Sayılı Tüketim Vergisi Hakkında Federal Kanun Hükmünde Kararname ve 2017 Sayılı Katma Değer Vergisi Hakkında 8 Sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin idari ihlalleri içermektedir.

STA bugün yaptığı basın açıklamasında, cezaların yeniden belirlenmesinden yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken bir dizi şartı sıraladı. İlk olarak, 28 Haziran 2021'den önce 2017 tarih ve 40 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile idari para cezası verilmiş olması ve 27 Haziran 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken idari para cezasının tam olarak ödenmemiş olması gerekir. Ayrıca, tescil ettiren, ödenmesi gereken tüm vergileri 31 Aralık 2021'e kadar ödemeli ve 28 Haziran 2021'den önce, en geç 31 Aralık 2021'e kadar uygulanan toplam ödenmemiş idari cezaların %30'unu ödemelidir.

FTA, tescil ettiren tüm bu koşulları yerine getirmesi halinde, idari cezaların 31 Aralık 2021'den sonra FTA'nın elektronik sisteminde görünecek toplam ödenmemiş cezaların %30'una eşit olacak şekilde yeniden belirleneceğini belirtti. Tescil ettirenlerin yeni Karardan faydalanmasına yardımcı olmak için, FTA iki vakayı içeren pratik bir örnek sundu: biri tescil ettirenin yeniden belirlenmeye hak kazandığı ve diğeri olmadığı durumdadır.

FTA, tescil ettirenleri FTA'nın e-Hizmetler portalında vadesi gelen ödemelerini ayarlarken "Ödeme Ayarlama Türü" özelliğini kullanmaya çağırdı. Bu özellik, mükelleflerin ödeme tercihlerine göre tutarları tahsis etmelerini sağlar. Mevcut seçenekler ya önce vergiyi ödemek ya da önce idari cezaları ödemek ya da en eski borcu ödemektir. Cezaların yeniden belirlenmesinden yararlanmak için, tescil ettirenler, amaçlanan ödeme tahsisi sonuçlarına ulaşmak için bu seçeneklerin doğru seçimini yeniden gözden geçirmelidir.

Kayıt yaptıranların, ödeme yapmadan önce vergi beyannamesinin veya gönüllü açıklamanın sunulmasını sağlamaları şiddetle tavsiye edilir. Tescil ettiren, vergi beyannamesini vermeden veya gönüllü beyanını vermeden önce ödeme yaptıysa ve hesaplarında ödenmemiş idari para cezaları varsa, ödemenin yapıldığı tarihte hesaplarında ödenecek vergi bulunmadığından sistem öncelikle ödenmesi gereken idari cezaları kapatacaktır.

STA ayrıca, vergi mükelleflerinin herhangi bir geç ödeme cezasından kaçınmak için vadesi gelen vergilerini vadesinden önce ödemelerinin gerekli olduğunu da açıklığa kavuşturdu. FTA, banka havalelerinin ödemeyi işleme koymasının iki veya üç iş günü sürebileceğini açıkladı. Bu sebeple, STA'nın ödemeyi vadesinden önce almasını sağlamak için sürenin dikkate alınması gerekir.

FTA, FTA'nın web sitesinde bulunan 2021 tarihli 49 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hakkında iki kamu açıklaması yayınladı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302969880

WAM/Turkish