Pazar 14 Ağustos 2022 - 7:35:24 ös

WGS-PwC Raporu: Hükümetlere, COVID-19 sonrası işgücü piyasasını dönüştürmek için altın fırsat verildi


DUBAİ 5 HAZİRAN 2022 WAM Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, işletmelerde, çalışma düzenlerinde derin değişikliklere neden olan ve yeni ekonomik sektörlerin ortaya çıkışını ve gelişimini hızlandıran COVID-19 sonrasında yeni işler oluşturmak için "altın bir fırsata" sahiptir.

Bu, Dünya Hükümet Zirvesi Örgütü (WGS) tarafından PwC Middle East ile ortaklaşa yayınlanan yeni bir rapora göre bu, dünya genelinde milyonlarca işin ve toplam çalışma saatlerinin %8,8'inin kaybı da dahil olmak üzere salgının küresel işgücü piyasasında neden olduğu tahribatın, yerini "beceri ekonomisini serbest bırakmak" için yeni fırsatlara bıraktığını gösteriyor.

"Beceri Ekonomisini Serbest Bırakmak: Hükümetler Dijital ve Yeşil Çağda İşgücü Piyasası Tehditlerini Nasıl Fırsatlara Çevirebilir" başlıklı raporda, "çift vardiya yoluyla ve daha yeşil ve daha dijital bir ekonomiye yönelik tahminler, işlerin yaklaşık %30'unun önemli otomasyon riski altında olduğunu ve bu riskin bazı ülkelerde çok daha yüksek olabileceğini" belirtiyor.

Raporda, "Yeşil dönüşüme dijital çözümler ve yapay zekanın uygulanması, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 5,2 trilyon ABD Dolarına kadar katkıda bulunabilirken, dünya çapında sera gazı emisyonlarını %4 oranında azaltabilir."

"Yetenek geliştirmedeki ilerlemenin yavaş kaldığı ve toplumun geniş kesimlerine ulaşmadığı" vurgulandı. "Mevcut beceri açıkları kapatıldığında, artan üretkenlik, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye en az 6,5 trilyon ABD Doları ekleyecek ve vasıflı işgücü daha fazla yenilik yapmaya devam ettikçe daha fazla fayda bekleniyor." dedi.

Dünya Hükümet Zirvesi Örgütü Genel Müdür Yardımcısı Mohamed Yousef Al Sharhan, "COVID-19 salgını, küresel ekonomide olduğu kadar, işin kalıpları ve doğası ile ekonomik değer yaratma kavramlarında da etkileri hala belirgin olan derin değişiklikler getirdi. Bu etkiler, iş algımızı ve tedarik zincirlerini güvenceye alma ve toplumlarda gıda, sağlık ve teknik güvenliği sağlamadaki rollerini değiştirdi."

"Dünya Hükümet Zirvesi Örgütü, bir bilgi platformu olarak, hükümetleri ilgilendiren uluslararası konuları ele almaya ve karar vericilere, ekonominin bir sonraki aşamasına uygun olarak yeni tür sürdürülebilir işlerin üretilebileceği, bilgiye dayalı bir geleceği şekillendirmeye yardımcı olan çalışmalar ve araştırmalar sağlamaya odaklanıyor." dedi.

Devlet ve Kamu Sektörü Ortağı ve PwC Orta Doğu'da Çalışma, İstihdam ve Beceri Lideri Randa Bahsoun, "Yeşil ve dijital ikiz geçişlerin yarattığı işler ve fırsatlar, insanların dijital teknolojilerle birlikte çalışmaya uyum sağlamasıyla birlikte yeni beceriler gerektirecek. İkiz geçişlerden ortaya çıkan yeni sektörlerin ortak paydası becerilerdir. İnsanların ve teknolojinin yenilik yapmak için birbirini tamamladığı, "yetenek ekonomilerini" geliştirmekte daha hızlı olan ülkeler, rekabet avantajına sahip olacak ve kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için daha güçlü bir şans yaratabilecektir." dedi.

"Etkili ve sürdürülebilir bir değişiklik yapmak için kolektif eyleme ihtiyaç var. Hükümetleri ekonomi için beceri merkezli vizyonlar arkasında birleştirmek ve zorlu olsa da yeni yönetim yöntemlerini benimsemek kesinlikle başarılabilir." dedi.

Beceri Ekonomisi: Hükümetlerin Altın Fırsatı Var Rapor, politika yapıcıların "işletmelerin ekonominin yenilikçi sektörlerine yatırım yapmak için doğru araçlara sahip olduğu, iyi işleyen bir işgücü piyasası ve erişilebilir eğitim sistemleri aracılığıyla vatandaşların becerilerini geliştirmelerini sağlayan" beceri ekonomisini başlatmak için altın bir fırsata sahip olduğunu vurguladı.

"Nitelikli işçi arzını artırmaya yardımcı olacak beceri (veya arz yönlü) politikaların" potansiyeline dikkat çeken rapor, hükümetlere "becerileri artırmak için uyarılar, teşvikler, mali destek veya yasal ve düzenleyici gereklilikler (beceri açığının daha yüksek raporlanması gibi) yoluyla beceri politikalarını kullanmaları" tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca, "kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğini kolaylaştırarak, işverenlerin beceri ihtiyaçlarını işaret etmelerini sağlayarak ve bu sinyallere yanıt vermek için hizmet sağlayıcıları eğiterek bilgi asimetrilerini azaltmak ve müdahaleleri koordine etmek" çağrısında bulundu.

Hükümetler Beceri Ekonomisini Nasıl Serbest Bırakabilir? Rapor, hükümetlerin "sanayi becerileri ve politikaları yoluyla arz ve talep arasındaki dengesizliği ele almada dönüştürücü bir rol oynama" becerisini vurguladı. Ayrıca, hükümetlerin, ilk olarak, yaşam boyu öğrenme ile ekonomik kalkınma için beceri merkezli bir vizyon tanımlayarak ve yayarak ve 2. olarak, bu vizyonu etkinleştirerek birçok alanda aktif bir rol oynayabileceğini açıkladı.

Rapor, "Ekonomide beceri odaklı bir vizyon geliştirmek, daha sürdürülebilir bir refah elde etmek için insanların yeteneklerinin teknolojinin yanında kullanıldığı bir beceri ekonomisi geliştirmek, dar kapsamın ötesine geçen politika sorularını içerir. Beceri geliştirmeyi daha geniş gelişim stratejilerine (sanayi kalkınması, yerel ekonomik kalkınma, genç istihdamı gibi) entegre ederek beceriler, iyi iş fırsatlarıyla da ilişkilendirilmelidir." tavsiyesinde bulundu.

Rapor, hükümet liderlerinin doğru becerilere ve etkin bir şekilde konuşlandırılacak kurumsal desteğe sahip olmak için esnek ve işbirlikçi ortamlar yaratmasının önemini vurguladı. Ayrıca, "sonuçları destekleyen hedef odaklı yönetişim, kanıt ve göstergelerdeki değişikliklere uyum sağlamaya yardımcı olan veriye dayalı yönetişim ve esnek politikalar oluşturmaya ve iş birliği içinde çalışmaya hızla yardımcı olan politika inovasyonu" gibi çevik yönetişim ilkelerini benimsemenin önemini vurguladı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395303054560

WAM/Turkish