Salı 29 Kasım 2022 - 5:38:29 öö

Muhammed bin Zayid ve Muhammed bin Raşid, BAE Hükümeti Yıllık Toplantılarının kapanış oturumuna katıldı

 • 20221123mhz91_3481 (large)
 • 20221123mhz91_3655 (large)
 • 20221123mh_ha27571 (large)
 • 20221123mhz91_3601 (large)
 • 20221123mhz91_5161 (large)
 • 20221123mhz91_3501 (large)
 • 20221123mhz91_3619 (large)
 • 20221123mhz91_2568 (large)
 • 20221123mh_ha27442 (large)
 • 20221123mhz91_4857 (large)
 • 20221123mhz91_5251 (large)
 • 20221123mhz91_4463 (large)
 • 20221123mhz91_4320 (large)
 • 20221123mhz91_3813 (large)
 • 20221123mhz91_3970 (large)
 • 20221123mhz91_3643 (large)
 • 20221123mh_z918704 (large)
 • 20221123mh_z918574 (large)
 • 20221123mh_ha27634 (large)
 • 20221123mh_z918383 (large)
 • 20221123mh_z918568 (large)
Video Resim

ABU DABİ, 23 KASIM, 2022 (WAM) -- BAE Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Muhammed bin Zayid El Nehyan ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Hükümdarı Majesteleri Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum, bugün BAE Hükümeti Yıllık Toplantıları 2022'nin kapanış oturumuna katıldı. 22-23 Kasım tarihleri ​​arasında Abu Dabi'de düzenlenen toplantılarda Bakanlıklar, Yürütme Konseyleri ve çeşitli federal ve yerel kuruluşlar, mevcut zorlukları tartışmak ve BAE'nin geleceği için bir vizyon geliştirmek üzere bir araya geldi.

 

İkinci gününde toplantılar, BAE Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Muhammed bin Zayid El Nehyan'ın vizyonu ve direktifleri uyarınca BAE'nin kapsamlı kalkınma süreciyle ilgili ana konuları görüştü. Refahı teşvik etmek, BAE'nin tüm alanlarda rekabet gücünü artırmak ve geleceğe hazır olma durumunu yükseltmek üzere öncelikli alanlar arasında BAE'deki kalkınmanın geleceği üzerinde doğrudan etkisi olan diğer konuların yanı sıra eğitim, Emirlikleştirme, ulusal ekonomi, dijital teknoloji ve siber güvenlik yer aldı.

 

Eğitimde gelecekteki yönler

 

Oturumda, Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı, Eğitim ve İnsan Kaynakları Konseyi (EHRC) Başkanı Majesteleri Şeyh Abdullah bin Zayid El Nehyan, eğitim sektöründe geleceğe yönelik yönelimleri inceledi.

 

Şeyh Abdullah, eğitim sektörünün stratejik yönlerinin, ulusal ekonomiyi desteklemek ve Devletin hedeflerine ulaşmak için ileri bilgi ve becerilerle bilinçli ve güçlendirilmiş bir nesil geliştirerek BAE'nin geleceğini ve farklı alanlarda rekabet edebilirliğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

 

Mevcut aşamanın, insani gelişme hamlesinin temelini oluşturan bu temel sektör için ülkenin gelecek vizyonunu gerçekleştirme hedefiyle eğitim sektöründeki iş birliği ve bütünleşme ile karakterize edildiğini de sözlerine ekledi.

 

Şeyh Abdullah, "Bu aşamada amacımız eğitim sistemini ihtiyaçlarımıza uygun hale getirmektir. Eğitim Bakanlığı'ndan sektörün yasal ve düzenleyici sorumluluklarına odaklanmasını, eğitim müfredatını ve yükseköğretim çıktılarını güçlendirmesini talep ettik. Ek olarak, Emirlik Okul Eğitimi Vakfı'na devlet okullarını ve hem öğrenciler hem de öğretmenler için öğrenme ortamını geliştirme talimatı verdik." dedi.

 

Şeyh Abdullah, öğretmenler, okul yöneticileri, ebeveynler, çocuklar, gençler ve hem kamu hem de özel kurum çalışanları dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerini BAE'deki eğitimin geleceğini şekillendirmek için birlikte çalışmaya çağırdı. "Çocuklarımı bir devlet okuluna kaydettirerek pratik bir deneyime başladım ve ilerlemelerini izleyeceğim. Çocuklarımın eğitiminde izin vermeyeceğim şeye BAE vatandaşları için de aynı şekilde izin verilmeyecek." dedi.

 

Eğitim oturumu, Eğitim Bakanı Dr. Ahmed Belhoul El Falasi, Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah bint Yousef El Amiri, Gençlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Shamma bint Suhail bin Faris El Mazrui ve Erken Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Awad Issa Musallam da dahil olmak üzere EHRC üyelerinin katılımına tanık oldu. Oturum katılımcıları, eğitim sektörü için gelecekteki önemli yönleri ve karşı karşıya olduğu potansiyel zorlukları görüştü.

 

Kapsamlı ekonomik ortaklıklar

 

Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq El Marri ve Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani bin Ahmed El Zeyoudi, BAE'nin kapsamlı ekonomik ortaklıklarının önemini ve bunların ulusal ekonominin verimliliğini, çevikliğini ve gücünü artırmadaki önemli rolünü görüştü. Ayrıca, bir sonraki aşamada devletin gelecekteki yönelimlerinin ve ekonomik planlarının temel direklerini, dünya çapında çeşitli ülkelerle ekonomik ve ticari anlaşmaların temel hedeflerini ve bunların BAE'nin kapsamlı kalkınma yürüyüşü üzerindeki etkilerini ele aldılar.

 

Emirlikleştirme-Yeni politikalar ve mekanizmalar

 

İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanı Dr. Abdul Rahman bin Abdul Manan El Awar ve Emirlikler Yetenekler Rekabet Edebilirlik Konseyi Genel Sekreteri Ghannam Butti El Mazrouei, Emirlikleştirmedeki en son hükümet politikalarını, mekanizmalarını ve stratejilerini görüştü. Ulaşılan ulusal hedefleri vurguladılar ve liderlik tarafından yüksek öncelik verilen ve BAE'nin kalkınma yürüyüşünün temeli olan bu hayati alanın önemini vurguladılar.

 

Dijital ekonomi ve geleceğin teknolojileri

 

Yapay Zekâ, Dijital Ekonomi ve Uzaktan Çalışma Uygulamalarından Sorumlu Devlet Bakanı Omar bin Sultan El Olama, BAE'nin olağanüstü becerileri en son ileri teknolojilerle birleştiren öncü bir dijital ekonomi oluşturma konusundaki çabalarını ve vizyonunu vurguladı. Oturum, ülkenin ekonomik çeşitliliği artırma ve geleceğin teknolojilerine dayalı müreffeh bir ekonomiyi sağlamlaştırma vizyonunun önemine değindi.

 

Devlet işleri ve siber güvenlik sorunları

 

BAE Hükümeti Siber Güvenlik Başkanı Ekselansları Dr. Mohamed Hamad El Kuwaiti, devlet işlerinde siber güvenliğin sürdürülmesinin önemi, siber güvenliğe ulaşmanın en önemli unsurları ve BAE'yi siber güvenlik endeksinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biri yapmak üzere "We The UAE 2031" hedeflerinden birine ulaşmada siber güvenlik sisteminin önemi görüşüldü.

 

Üniversite mezunlarının istihdamının hızlandırılması

 

BAE Hükümeti Yıllık Toplantıları sırasında, biri üniversite ve kolej mezunlarının BAE işgücü piyasasına hızlandırılmış entegrasyonunu sağlamak için destekleyici mekanizmaları tartışan 5 farklı oturum düzenlendi.

 

Yeni ekonomik sektörlerde artan Emirlik iş gücü

 

Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq El Marri, yeni ekonomik sektörlerde BAE vatandaşlarının ve ulusal şirketlerin sayısını artırmanın yollarını ve mekanizmalarını tartıştı. Majesteleri, ulusal şirketlerin, Emirlik vatandaşları ve gençleri yeni projelerin geliştirilmesine katılımlarını artırmaya motive eden esnek ve çeşitlendirilmiş bir yaklaşıma dayalı ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü olduğunu söyledi.

 

Emirlik vatandaşları için hukuk sektöründe ve ulusal danışmanlıkta iş fırsatları

 

Oturum, Hukuk Mesleğinin Düzenlenmesine İlişkin Federal Yasanın amaçlarına uygun olarak, hukuk sektöründe ve ulusal danışmanlıkta Birleşik Arap Emirlikleri için kariyer fırsatlarını destekleyen mekanizmaları görüştü.

 

Emirlikleştirme gerekliliklerini karşılama

 

BAE Hükümeti Yıllık Toplantılarında, Emirlikleştirme gerekliliklerini karşılayan özel şirketlere devlet sözleşmelerinde verilen önceliğin tartışılmasına ayrılmış bir oturum yer aldı. Oturum, devlet sözleşmelerinin Emirlikleştirme gerekliliklerini karşılayan şirketlere verilmesini sağlamaya yönelik en iyi uygulamaları görüştü.

 

BAE Hükümeti Yıllık Toplantıları, ülkeyi Yüzüncü Yıl 2071 Planına ulaşma yolunda yönlendirecek mevcut zorlukları, stratejileri ve girişimleri tartışmak üzere federal ve yerel düzeylerdeki tüm devlet kurumlarını bir araya getirmek için ulusal bir platform oluşturmaktadır.

 

Çevirmen: Esmeralda Angun.

 

https://www.wam.ae/en/details/1395303105100

Esmeralda Angun/ P.