اقتصاد
2020 Jan 19 Sun, 12:04:07 am

نمایشگاه اکسپو شارجه با موفقیت شرکت در نمایشگاه مسافرتی Matka Nordic 2020 را به پایان رساند

شارجه_ 19 ژانویه 2020 ( وام )_ مرکز اکسپو شارجه مشارکت خود با موفقیت در نمایشگاه مسافرتی Matka Nordic 2020 که از 15 تا 19 ژانویه 2020 در هلسنکی فنلندا برگزار شد؛ به پایان رساند. سیف محمد المدفع رئیس اجرایی مرکز اکسپو شارجه هیئت نمایندگی راهدایت کردند، وی ادامه داد: نمایشگاه مرکز شارجه بسیار مایل بود که غرفه داران نمایشگاه مسافرتی Matka Nordic را به همایش های کلیدی ، نمایشگاه ها و سایر برنامه هایی که در سال 2020 به میزبانی برگزار می شود ،...