دوشنبه 03 اکتبر 2022 - 9:21:12 بعد از ظهر
اقتصاد
2022 Sep 29 Thu, 12:40:32 pm

ماموریت جهانی مستقر در ابوظبی صندوق 17 میلیارد دلاری را برای اهداف توسعه پایدار آغاز می کند

توسط بینسال عبدالقادر ابوظبی، 29 سپتامبر 2022 (وام) - یکی از مدیران ارشد به خبرگزاری امارات (وام) گفت: ماموریت جهانی، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در ابوظبی، همراه با شرکای جهانی خود، یک صندوق 17 میلیارد دلاری برای کمک به دستیابی به 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGS) ایجاد کرده است. محمد الصامد، مدیر اجرایی عملیات و مدیریت در گلوبال میشن گفت:"این صندوق جهانی برای توسعه پایدار" جاه طلبانه ترین صندوق توسعه پایدار در سراسر جهان است. این صندوق مستقر در بازار جهانی ابوظبی (ADGM،...