بین المللی
2020 Jan 26 Sun, 12:10:35 am

روسای IGN با مقامات ارشد ژاپنی در مورد چند جانبه و اصلاح شورای امنیت دیدار می کنند

توکیو_ 26 ژانویه 2020 ( وام )_ سفیر لانا زکی نسیبه نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در نیویورک بازدیدش از توکیو به عنوان رئیس مشارک کننده هیئت نمایندگی دولتی درباره اصلاح شورای امنیت تکمیل کرد. سفیر "ما افتخار داشتیم که از این فرصت برای دیدار با مقامات ژاپنی و تعمیق درک ما در مورد جایگاه و انتظارات آنها در مورد اصلاحات سازمان ملل برخوردار شدیم." وی در ادامه گفت "ژاپن از پرداخت هزینه های مشارکت در حفظ صلح و امنیت بین...