شنبه 21 می 2022 - 3:24:00 صبح
گزارشها
2022 May 17 Tue, 02:28:43 pm

آموزش: پایه کلیدی چشم انداز محمد بن زاید برای توسعه پایدار

ابوظبی، 17 مه 2022 (وام) -- آموزش و پرورش یک پایه کلیدی در دیدگاه رئیس جمهور جناب شیخ محمد بن زاید آل نهیان برای دستیابی به توسعه پایدار و همچنین برای دوران پس از نفت است. عبدالرحمن محمد الحمادی، معاون وزیر آموزش برای بهبود عملکرد، گفت که حمایت جناب شیخ محمد از آموزش و پرورش محدود به ایجاد دیدگاه و ایده نیست. همچنین شامل نظارت و انجام بازدیدهای میدانی، راه اندازی ابتکارات برجسته، تجلیل از دانشجویان ممتاز و صدور بخشنامه هایی با هدف پیشبرد توسعه...