دوشنبه 30 ژانویه 2023 - 5:05:57 صبح
ورزش
2023 Jan 02 Mon, 11:31:00 am

دبی شاهد رویدادهای ورزشی فراوان، توسعه بزرگ در بخش ورزش در طول سال 2022 است

دبی_ 2 ژانویه 2023 ( وام )_ سال 2022 به عنوان سال ورزش در امارات متحده عربی و کل جهان شناخته شد، زیرا شاهد بازگشت کامل مردم و هواداران برای لذت بردن از تماشای مسابقات ورزشی در استادیوم ها و زمین ها بود. در دبی، سال 2022 به عنوان سال جذب رویدادها و مسابقات قهرمانی محلی و بین المللی بیشتر مشخص شد که از نظر نام شرکت کنندگان، ورزش های مختلف و تعداد زیادی از طرفداران پیشرفت چشمگیری داشته است. عکس های شرکت حضرت شیخ...