ورزش
2019 Dec 06 Fri, 05:01:59 pm

دوندگان کنیا جایزه ادنوک ابوظبی ماراتن بدست می آوردند ، امارات بر رده صندلی چرخدار نخبگان برتری دارند

ابوظبی ، 6 دسامبر 2019 (وام) - رئوبن کیپیوگو و ویوین کیپلاگات در کنیا در دومین ماراتن ادنوک ابوظبی صبح جمعه پیروزهای برجسته ای را کسب کردند. دسته صندلی چرخدار نخبگان در زمان 1:51:12 توسط عاید الاحبابی امارات بدست آمد و به دنبال آن هموطنان ، حسین المازم و علی السعدی ، از نزدیک دنبال شدند. این رویداد بیش از 16،500 دونده حرفه ای و تازه کار را که در دومین مسابقه مارون ادنوک ابوظبی در چهار رده مسابقه – 42کیلو ، 10کیلو ، 5کیلو...