دوشنبه 30 ژانویه 2023 - 5:51:27 صبح
جهان
2023 Jan 27 Fri, 08:01:00 am

گالری هنری ابوظبی نمایشگاه های بهار و پاییز 2023 را اعلام می کند

ابوظبی-26 ژانویه 2023 ( وام )_ گالری هنری ابوظبی برنامه خود را برای سال پیش رو با دو نمایشگاه که روابط انسان و منظره را به گونه ای که در هنر معاصر آشکار می شود بررسی می کند.مدیر اجرایی گالری هنر ابوظبی و مدیر ارشد دانشگاه، مایا آلیسون، گفت: "ما انسان ها رابطه پیچیده ای با چشم انداز خود داریم، به ویژه در دوره ای از رویدادهای آب و هوایی فاجعه بار، و نیاز روزافزون ما به انرژی. هر دو نمایشگاه در گالری اصلی ما...