سال تسامح
2019 Dec 30 Mon, 12:17:50 pm

روزنامه اسپانیایی ال اسپانول می گوید: "خانه خانوادگی ابراهیمی تسامح و صلح را گسترش خواهد داد"

ابوظبی، 30 دسامبر 2019 (وام) روزنامه ال اسپاسول گفت: خانه خانواده ابراهیمی - مجموعه ای که از یک مسجد ، کلیسا و کنیسه در ابوظبی تشکیل شده باشد - یک فضای بین دینی برای "گسترش تسامح و صلح" خواهد بود اسپانیایی آنلاین. این روزنامه با اشاره به اهمیت پاپ فرانسیس ، رئیس كلیسای كاتولیك ، انجام یك توده پاپ در ابوظبی در ماه فوریه ، اولین بار در شبه جزیره عربستان ، از تلاشهای امارات برای "افزایش آزادی مذهبی" قدردانی كرد. در یکی از ویژگی...