مجوزهای ساخت در ابوظبی در دوره سه ماهه دوم سال جاری 23.5 درصد افزایش یافته است

ابوظبی 22 نوامبر/وام/ در مجموع 1436 مجوز ساخت در سال 2018 در ابوظبی امارات متحده عربی با رشد 23.5 در صد از مجوز 1162 درهمان دوره در سال 2017 افزایش صورت گرفته است.

بر اساس آمار مرکز ابوظبی برای مجوزهای مسکونی 77.1 درصد از کل مجوز صادر شده در طول سه ماهه به اندازه 1110 بناهای مسکونی افزایش یافته در حالی که یک شواهد جدید از افزایش شهرنشینی در امارات متحده عربی میباشد.

جزیره سعدیات از لحاظ فعالیت های ساختمانی مسکونی برتر بود و به دنبال آن شهرک محمد بن زاید میباشد که به عنوان نشانگر ادامه حرکت ساخت و ساز به ویژه در مناطق آزاد املاک است.

و همچنان طبق قانون برای مالکین خارجی در مناطق الریم الماریا و جزایر سعدیت اجازه داده شده که مالکیت ساختمانی مسکونی باشند.

وام/ امان الله نوری

http://wam.ae/en/details/1395302722530

WAM/Persian