محمد بن راشد محمد بن سلمان را بحضور پذیرفت

دیوید، 25 نوامبر/ وام/ جلالت مآب محترم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس کشور، نخست وزیر و حاکم دبی، با شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد، معاون رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع مملکت عربستان سعودی که در حال حاضر از امارات بازدید می کند, دیدار و گفتگو نمود.

آنها در حضور آقای شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی در مورد راه های افزایش همکاری و هماهنگی بین دو کشور در زمینه های مختلف بحث و گفتگو کردند.

عالیجناب شیخ محمد بن راشد و شاهزاده محمد بن سلمان، تعدادی از موضوعات و مسائل منطقه ای را که از راهپیمایی توسعه و مدرنیزاسیون حمایت می کنند, بررسی نمودند، که بررسی این موضوعات را خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی به شهزاده محمد بن سلمان دستور داده بود. این قضایا بیانگر دورنمای 2030 عربستان سعودی برای خیر و فلاح ملت برادر و دوست عربستان سعودی می باشد.

شیخ شخبوط بن نهیان آل نهیان سفیر امارات در پادشاهی عربستان سعودی نیز در این نشست حضور داشت.

وام/ محمد ذاکر http://wam.ae/en/details/1395302723064

WAM/Persian