پولیس ابوظبی کمپین "مسافرت ایمن" را راه اندازی می کند

ابوظبی 2 دسامبر/ وام/ پولیس ابوظبی مبارزات "امن گردشگری" را در چارچوب پایداری بخش گردشگری و دستیابی به شاخص های شادی و رضایت مشتری و افزایش ایمنی گردشگری در امارات ابوظبی را تا پایان سال جاری راه اندازی کرد.

جناب عمر احمد المرزوعی مدیر تحقیقات جنایی در بخش امنیتی جنایی، بر اهمیت کمپین در غنی سازی تجربه گردشگری برای ارائه طیف وسیعی از خدمات پلیس از لحظه ای که گروه های خانوادگی و گردشگری به کشور وارد می شوند تا زمانی که کشور را ترک کنند و به تقویت گشت ها در مکان ها و مقصد ها تأکید کرد و برای رسیدن به امنیت گردشگری به معنای جامع آن حیاتی است.

او از بعضی از خدماتی را که پولیس ابوظبی انجام میدهد یاد اوری نمود از جمله پاسخ سریع، استقبال از پذیرش، چهره دائمی و لبخند، تهیه امنیت، تلاش های جامعه و عاجل، نظارت و حفاظت از سایت ها و فعالیت های توریستی و باستان شناسی، دریافت شکایات، سوالات، پیشنهادات و مطالعه برای ارتقاء ایمنی گردشگری و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در زمینه گردشگری است.

وی توضیح داد که این کمپین متمرکز بر توزیع دفترچه های آموزشی در چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، چینی و اردو است که برای توضیح قوانین و مقررات موجود در کشور و آموزش گردشگران در آداب و رسوم حاکم در جامعه امارات متحده عربی و شناسایی شماره های اضطراری و مقصد های فرهنگی و مکان ها و استراحت ها، وسایل نقلیه رانندگی و سایر حوزه های آگاهی گردشگری است.

او خاطر نشان کرد که امنیت گردشگری در امارات متحده عربی به طور کلی و امارات ابوظبی به طور خاص اهمیت زیادی دارد و با اشاره به تلاش پولیس ابوظبی در باز کردن ادارات دائمی و موقت برای پولیس گردشگری به منظور کمک به توسعه آب و هوای گردشگری منعکس کننده تصویر شاد و ایمن امارات است.

اقای عدنان المزروعی از گردشگران خواسته است تا به قوانین و مقررات دولت احترام بگذارند و آداب و رسوم و آداب و رسوم محلی را احترام کنند و از درک غلط و احترام غیر متمدنانه به احساس خانواده ها و بازدیدکنندگان سایت های توریستی که مایلند همه وقت خویش را صرف با خوشی بگذرانند.

و خاطر نشان ساخت که سرویس امنیتی "8002626" امکان دریافت اطلاعات و ارتباطات را از طریق سیستم تکنولوژی بالا فراهم می کند و پایگاه داده ها در اطراف آن توسعه می یابد که در آن با توجه به مکانیزم های دقیق و پیشرفته، اجازه می دهد سرعت پاسخ امنیتی حرفه ای برای دستیابی به رضایت کامل و افزایش اعتماد عمومی به ویژه گردشگران را با پولیس ابوظبی فراهم میسازد.

وام/ امان الله نوری

http://wam.ae/en/details/1395302724831

WAM/Persian