نمائندگی امارات در سازمان ملل و کنسولگری آن در نیویورک روز ملی 47 امارات را تجلیل کردند

نیویارک 1 دسامبر /وام/ خانم لانا زکی نسیبه نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد و آقای ماجد السویدی کنسل امارات متحده عربی در نیویورک به مناسبت 47 روز ملی امارات متحده عربی یک محفل پرشکوه را برگزار کردند.

این مراسم که در پارک آفینیو شهر نیویارک برگزار شده بود خانم ماریا فرناندا اسپینوزا گارسیا رییس جلسه 73 مجمع عمومی سازمان ملل سفیران و نمایندگان کشورهای عضو مقامات ارشد سازمان ملل متحد اعضای دیپلماتیک امارات متحده عربی بازرگانان رهبران جامعه مدنی و نمایندگان مطبوعات حضور داشتند.

در این مراسم همچنان صدومین سالگرد تولد پدر بنیانگذار امارات متحده عربی شیخ زاید بن سلطان آل نهیان در چارچوب اعلان امارات متحده عربی که 2018 را صدهء زاید نامیده تجلیل بعمل آورده شد.

سفیر لانا نسیبه گفت: در سال 1971 شیخ زاید با چشم انداز تحمل و آرامش امارات عربی را متحد ساخت و این نه تنها برای امارات متحده عربی و خاورمیانه بلکه برای کل جهان یک الگو برای اتحاد گردید.

وی اضافه نمود چشم انداز متنوع و پویا برای کشور مردم را از سراسر جهان در بر می گیرد و شانس واقعی موفقیت را برای همه به ارمغان می آورد و چهل و هفت سال بعد ما در لحظه از افتخار در جشن چشم انداز و ارزش های رهبر زندگی می کنیم.

وام/ امان الله نوری http://wam.ae/en/details/1395302724496

WAM/Persian