جمعه 21 ژانویه 2022 - 1:09:28 صبح

حاکم فجیره: امارات متحده عربی استراتژیک مداومی برای توانمند سازی زنان دارد


فجیره_ 27 آوت 2019 ( وام )_ جنابعالی شیخ حمد بن محمد الشرقی عضو شورای عالی و حاکم فجیره گفت که امارات متحده عربی دراستراتژیک خود درباره توانمند سازی زنان ادامه دارد.

شیخ حمد همچنین از قدردانی تلاش ها کشور برای ممانعت ایجاد فجوه میان دو جنس کردند.

جنابعالی شیخ حمد در سخنانش به مناسبت روز زن اماراتی ابراز افتخارش از دستاورد ها زنان اماراتی از تاسیس این کشور کردند که گفت زن اماراتی امروز در همه وظیفه ها دولتی برجسته کار میکند نا نمونه منحصر به فرد برای همه زنان در سراسر جهان باشد.

همچنان شیخ حمد از نقش محلی؛ منطقه ای و بین المللی جنابعالی خانم فاطمه فرزند مبارک رئیس فدرال زنانی؛ رئیس شورای عالی مادری و کودکی و رئیس عالی موسسه توسعه خانواده در حمایت از توانمند سازی زنان اماراتی قدردانی کردند.

وی سپس به این مناسبت به زنان اماراتی تبریک گفت و براعتماد به نفس خود در مورد توانایی های خود برای تحت تاثیر قرار دادن جهان را مجددا تاکید کرد و خاطر نشان کرد که مشارکت آنها در شورای ملی فدرال که به 50 درصد از کل اعضا افزایش می یابد تایید کننده نقش اصلی آنها در کشور است.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302782146

WAM/Persian