دوشنبه 18 ژانویه 2021 - 11:39:46 بعد از ظهر

بانک امارات متحده عربی بین المللی در اولین رتبه در منطقه و سومین در سطح جهان در سهولت صدور مجوز ها ساخت و ساز رکورد می دهد


دبی_ 3 نوامبر 2019 ( وام )_ داود الهاجری مدیر کل شهرداری دبی و رئیس کمیته توسعه مجوز ها ساخت و ساز در دبی گفت که وی ابراز افتخار خود از امارات متحده عربی که در منطقه عربی در اولین رتبه و سومین رتبه در سطح جهانی بر اساس گزارش ممارست کسب و کار دستور العمل ها 2020 منتشر شده از بانک بین المللی رکورد کردند؛ کرد.

وی در ادامه گفت که گزارشی که اخیرا منتشر شد نقش پیشگام امارات متحده عربی در رقابتی جهانی و پیشرفت در زمینه مجوز ها ساخت و ساز در سطح ملی و اماراتی تاکید کرد.

در این زمینه؛ الهاجری به تصمیم جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس کشور؛ نخست وزیر و حاکم دبی از ایجاد کمیته متعلق به بهبودی و توسعه مجوز ها ساخت و ساز به نام " کمیته توسعه برای اقدامات مجوز ها ساخت و ساز در دبی اشاره کردند.

وی همچنین به دبی که نشاندهنده امارات متحده عربی در زمینه مجوز ها ساخت و ساز است؛ اشاره کرد که نتیجه ها پیشگام و پایداری در این زمینه محقق یافت که بیش از 190 کشور در جهان مشارکت کننده در این رقابتی پیشی گرفته است.

الهاجری همچنین از حمایت شورای اجرایی ، مرجع رقابت پذیری و آمار فدرال و کلیه ادارات درگیر در پروانه مجوز و تیم های کاری داخلی آنها از جمله شهرداری دبی ، وزارت توسعه اقتصادی ، شرکت سرمایه گذاری دولت دبی ، و دیگرانش قدردانی کردند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302799597

WAM/Persian