سه شنبه 19 ژانویه 2021 - 12:32:03 صبح

سفیر امارات متحده عربی در مصر: اکسپو 2020 یک فرصت برای برجسته توانایی ها منطقه عربی است


قاهره_ 7 نوامبر 2019 ( وام )_ جمعه مبارک الگنیبی سفیر امارات متحده عربی در مصر گفت که نمایشگاه اکسپو 2020 یک رویداد منحصر به فرد در منطقه عربی است که توان دبی در میزبانی این نمایشگاه های مهمی برجسته می شود با افزود که آن یک فرصت گران برای کشور های مشارکت کننده برای بهبودی شرایط خود در منطقه عربی و برجسته توان ها شان محسوب می شود.

الگنیبی در سخنانش قبل از پایان هفته توسعه عربی پایداری از کشور های عربی خواستند تا در این نمایشگاه و استفاده از فرصت های تامین شده شراکت بکنند با اشاره که همکاری بزرگ میان اتحادیه عرب و امارات متحده عربی و نمایشگاه اکسپو 2020 دبی وجود دارد.

سفیر افزود که امارات متحده عربی پایبند به پشتیبانی و مشارکت کشور های عربی که به توان ها عظیم و میراث نهضتی و انرژی جوانان برخوردار است؛ است.

الگنیبی در پایان سخنانش گفت که نمایشگاه اکسپو 2020 هر پنج سال یکبار برگزار می شود و میلیون ها بازدید کننده در سراسر جهان را به خود جلب می کند ، وی همچنین از مشارکت برنامه ریزی شده 192 کشور در نمایشگاه تا به امروز خاطر نشان کردند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302800887

WAM/Persian