چهارشنبه 30 سپتامبر 2020 - 6:17:05 صبح

امارات متحده عربی اهمیت تسامح در تلاش های آشتی را تاکید می کند


نیویورک_ 20 نوامبر 2019 ( وام )_ امارات متحده عربی ضمن اشاره به اهمیت تسامح و گفتگو در تلاش های آشتی ، بر تعهد امارات برای ارتقاء همزیستی مسالمت آمیز و راه حل های سیاسی برای مقابله با چالش های جهانی تاکید کرد طی گفتگوی که شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بحث صلح و حفظ صلح به طور خاص نقش آشتی برگزار کرد.

امیره الحفیتی معاون نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل اظهار داشت که امارات متحده عربی همیشه مشتاقانه به ارتقاء اصول تسامح و گفتگو است تا منطقه ما را از درگیری ها و جنگ های دیگر نجات دهد. "کشور من تسامح را به عنوان یک شعار صرف اتخاذ نکرد ، بلکه سنگ بنای سیاست داخلی و خارجی ما بود.

وی در ادامه گفت که از زمان اعلام سال 2019 به عنوان سال تسامح ، امارات بیش از 1500 طرح برای ارتقاء ارزش های همزیستی مسالمت آمیز و همچنین گفتگوی بین فرهنگی و بین مذهبی در داخل و خارج از کشور انجام داده است.

وی همچنین از جامعه جهانی خواست كه از مشاركت گسترده تر جامعه بویژه زنان و جوانان در پیشبرد روند صلح اطمینان حاصل كند وی تصریح کرد که نقش اساسی سازمان های منطقه ای و کشورهای همسایه در فرآیندهای میانجیگری و آشتی نقش دارند.

امیره از پادشاهی عربستان سعودی بخاطر تلاش هایشان در جهت متحد کردن احزاب یمن قدردانی کرد و از نقش محوری آن در دستیابی به توافق نامه ریاض ، که تقویت تلاشها برای مقابله با تهدیدات پیش روی یمن است ، قدردانی کرد.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302804633

WAM/Persian