یکشنبه 13 ژون 2021 - 6:07:56 صبح

نهیان بن مبارک و سفیر عمان در مورد راه های افزایش همکاری گفتگو می کنند

  • نهيان بن مبارك يبحث مع سفير عمان سبل تعزيز التعاون
  • نهيان بن مبارك يبحث مع سفير عمان سبل تعزيز التعاون
ویدئو عکس

ابوظبی_ 23 مه 2021 ( وام)_ شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان وزیر تسامح و همزیستی از دکتر احمد بن هلال بن سعود آل بوسعیدی سفیر عمان در امارات را پذیرایی کرد که در این دیدار ، شیخ نهیان از سفیر عمانی استقبال کرد و در مورد راه های توسعه بیشتر روابط همکاری بین امارات و سلطنت خواهر عمان گفتگو کرد آنها در مورد تعدادی از موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردندکه ایشان گفتند که روابط امارات و عمان با حمایت از رهبری آنها جامع تر و توسعه می یابد.

شیخ نهیان همچنین توسعه را که در سرتاسر عمان در زمینه های مختلف دیده می شود ، ستود ، که به موقعیت آن به عنوان یک مدل استثنایی از پیشرفت و توسعه کمک کرد.

انفیر عمتن ماهیت استراتژیک روابط امارات و عمان را برجسته و آنها را به عنوان نمونه ای از روابط برادرانه قوی توصیف کرد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302936826

WAM/Persian