شنبه 16 اکتبر 2021 - 10:23:25 صبح

وزارت بهداشت و پیشگیری: تزریق 83.410 دوز کوفید-19 طی 24 ساعت گذشته


ابوظبی_ 16 سپتامبر 2021 ( وام )_ وزارت بهداشت و پیشگیری اعلام کرده است که 83.410 دوز واکسن کوفید-19در 24 ساعت گذشته تزریق شده است تعداد کل دوزهای ارائه شده تا به امروز برابر با 192.247.164 میزان توزیع واکسن 194.60 دوز در هر 100 نفر است.

جالب ذکر اینکه این اقدامات مطابق با برنامه وزارتخانه برای تهیه واکسن کوفید-19 به همه افراد جامعه و تلاش برای رسیدن به مصونیت اکتسابی ناشی از واکسیناسیون است که به کاهش تعداد موارد و کنترل ویروس کوفید-19 کمک می کند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302970648

WAM/Persian