شنبه 16 اکتبر 2021 - 10:32:18 صبح

وزارت بهداشت و پیشگیری: تزریق 82.549 دوز کوفید-19 طی 24 ساعت گذشته


ابوظبی_ 18 سپتامبر 2021 ( وام )_ وزارت بهداشت و پیشگیری اعلام کرده است که 82.549 دوز واکسن کوفید-19در 24 ساعت گذشته تزریق شده است تعداد کل دوزهای ارائه شده تا به امروز برابر با 19.412.656 میزان توزیع واکسن 196.28 دوز در هر 100 نفر است.

جالب ذکر اینکه این اقدامات مطابق با برنامه وزارتخانه برای تهیه واکسن کوفید-19 به همه افراد جامعه و تلاش برای رسیدن به مصونیت اکتسابی ناشی از واکسیناسیون است که به کاهش تعداد موارد و کنترل ویروس کوفید-19 کمک می کند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302971121

WAM/Persian