چهارشنبه 01 دسامبر 2021 - 8:03:48 بعد از ظهر

امارات به منظور همبستگی با عربستان سعودی، دیپلمات های خود را از لبنان خارج می کند


ابوظبی_ 30 اکتبر 2021 ( وام )_ امارات در همبستگی با پادشاهی عربستان سعودی، دیپلمات های خود را از لبنان خارج کرد.

خلیفه شاهین المرار گفت که تصمیم برای خروج دیپلمات‌ها تایید کننده همبستگی امارات با پادشاهی است و در سایه رویکرد غیرقابل قبول برخی از مقامات لبنانی در قبال عربستان سعودی است.

المرار به تداوم کار در بخش کنسولی و مرکز ویزا در ماموریت این کشور در بیروت در دوره کنونی اشاره کرد.

امارات همچنین تصمیم گرفته است از سفر شهروندان خود به لبنان جلوگیری کند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302986800

WAM/Persian