سه شنبه 31 ژانویه 2023 - 11:21:30 بعد از ظهر

شورای جهانی تسامح و صلح سوزاندن قرآن کریم توسط افراط گرایان در سوئد را محکوم مي كند


ابوظبی_ 22 ژانویه 2023 ( وام )_ شورای جهانی تسامح و صلح، سوزاندن قرآن کریم توسط یک افراطی در سوئد را به شدت محکوم کرده است.

احمد بن محمد الجروان، رئیس شورای جهانی تسامح و صلح، بر محکومیت این رفتار جنایتکارانه توسط شورا تأکید کرد که برخلاف اصول انسانی است و بدترین شکل نژادپرستی است.

وی افزود که چنین اقداماتی تلاش ها برای ترویج صلح و همزیستی را تضعیف می کند و تنها به تغذیه تروریسم و افراط گرایی کمک می کند.

وام/ نعمه سمیر.

https://wam.ae/en/details/1395303121274