جمعه 02 ژون 2023 - 10:21:32 صبح

حمد المهیری اولین اماراتی شد که رئیس کمیته کارشناسان امنیت هوانوردی در سازمان هوانوردی بین‌المللی شد


دبی ,۲۲ مه ۲۰۲۳، حمد سالم المهیری، مدیرکل مسائل امنیت هوایی در سازمان هواپیمایی مدنی عمومی امارات (GCAA)، توسط سازمان هوانوردی بین‌المللی (ICAO) به عنوان رئیس کمیتۀ کارشناسان امنیت هوایی این سازمان منتخب شد.
عبدالله بن طوق المري، وزیر اقتصاد و رئیس GCAA، گفت که تعیین المهیری به عنوان رئیس کمیتۀ کارشناسان امنیت هوایی ICAO، برای یک اماراتی، نشان دهنده سیاست برجسته امارات در مورد بازگشایی، رهبری جهانی و دیپلماسی و تأثیر قابلیتی بر تصمیم‌گیران بین‌المللی هوانوردی است. وی از رهبری دانا کشور در اولویت دادن توانمندسازی و توسعۀ جوانان و تقویت مشارکت ویژۀ آنان در پیشرفت کشور تقدیر کرد.

وی گفت که انتخاب المهیری به عنوان رئیس کمیتۀ ICAO، تلاش و نقش برجسته امارات در ایجاد یک محیط هوایی امن و پایدار را که به رشد در این بخش حیاتی کمک می‌کند، حمایت می‌کند.
سیف محمد السویدی، مدیرکل GCAA، بر اهمیت این دستاورد تأکید کرد. وی گفت که رهبری و تأثیر امارات در میانتصمیم‌گیران بین‌المللی هوانوردی، از انتخاب اولین مقام اماراتی نامزد شده توسط شورای همکاری خلیج عرب به عنوان رئیس این کمیته، مشخص است.

حسین علی

https://www.wam.ae/en/details/1395303160882


حسین علی