جمعه 02 ژون 2023 - 9:52:10 صبح

ادنوک از افزایش تعداد کل سهام عرضه شده برای IPO شرکت لجستیک و خدمات ادنوک خبر داد


ابوظبی,۲۲ مه ۲۰۲۳، شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک ) اعلام کرد که به عنوان فروشنده بخشی از سهام، حق خود را برای افزایش تعداد سهام عادی پیشنهادی در عرضه عمومی اولیه (IPO) شرکت ادنوک Logistics & Services را از طریق موافقت سازمان بورس و کالاهای امارات (SCA) به کار خواهد برد. ادنوک حالا ۱۴۰۵۷۱۴۷۶۵ سهم عادی را پیشنهاد خواهد داد که معادل ۱۹ درصد از سرمایه سهام شرکت است. این شرکت قبلاً اعلام کرده بود که ۱۱۰۹۷۷۴۸۱۷ سهمعادی را پیشنهاد خواهد داد که معادل ۱۵ درصد از سرمایه سهام شرکت است و تصمیم به افزایش اندازه عرضه به دلیل تقاضای قابل توجه سرمایه‌گذاران در همه بخش‌ها و تعهد ادنوک به ایجاد یک محیط معاملاتی حمایتی برای سهام شرکت پس از ورود به بورس گرفته شده است.

با فرض فروش تمامی سهام عرضه شده، اندازه عرضه حدود ۷۶۲ تا ۷۶۹ میلیون دلار (معادل حدود ۲.۸ تا ۲.۸۳ میلیارد درهم) خواهد بود و قیمت نهایی پیشنهادی در روز ۲۵ مه ۲۰۳ اعلام خواهد شد. در خصوص افزایش اندازه عرضه، خالد الزابی، CFO گروه ادنوک ، گفت: "ما خوشحالیم که اندازه عرضه ادنوک Logistics & Services IPO را افزایش خواهیم داد، که قرار است دومین بزرگترین ورود به بازار در منطقه خاورمیانه در امسال باشد و نشان دهنده دیگری از دستاوردهای قابل توجه ادنوک در برنامه ایجاد ارزش است. ما در همه بخش‌ها تقاضای استثنایی را شاهد بوده‌ایم و علاقه قابل توجهی از جامعه سرمایه‌گذاری محلی، منطقه‌ای و جهانی در این فرصت منحصر به فرد را دیده‌ایم، که چون؛ ادنوک Logistics & Services، به عنوان یک رهبر جهانی در حوزه لجستیک دریایی انرژی، چشمگیر است و نشان دهنده چشم انداز رشد قوی ادنوک L&S به عنوان یک امکان فراهم کننده برای تأمین انرژی ابوظبی و امارات به جهان در عین حال که به کاهش دی‌اکسیدکربن در بخش دریایی امارات کمک می کند. عرضه عمومی اولیه ادنوک L&S، بعدی از لیستینگ‌های مهم در ابوظبی خواهد بود و ادنوک را به عنوان کلیدی‌ترین عامل برای جذب یک استخر برای سرمایه‌گذاری جهانی تقویت خواهد کرد و باعث ترقیبی عمیق‌تر در بازار سهام محلی خواهد شد."

علاوه بر این، فروشنده بخشی از سهام، به دنبال حق خود در پروسه عرضه عمومی اولیه ادنوک Logistics & Services، تصمیم به افزایش اندازه بخش نخست عرضه (که برای مشتریان بخش نخست تعریف شده است) از ۹ درصد به ۱۲ درصد عرضه کرده است (معادل ۱۶۸۶۸۵۷۷۲ سهم عادی) و بخش سوم عرضه (برای کارکنان شرکت‌های گروه ادنوک که در امارات مقیم هستند و بازنشستگان ملی امارات از شرکت‌های گروه ادنوک که در امارات مقیم هستند) ۳ درصددر تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۳، شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک ) اعلام کرد که به عنوان فروشنده سهام، حق خود را برای افزایش تعداد سهام عادی ارائه شده در عرضه عمومی اولیه (IPO) شرکت ادنوک Logistics & Services را از طریق موافقت سازمان بورس و کالاهای امارات (SCA) استفاده خواهد کرد. با این تصمیم، ادنوک ۱۴۰۵۷۱۴۷۶۵ سهم عادی را که معادل ۱۹ درصد از سرمایه سهام شرکت است، ارائه خواهد کرد. قبلاً اعلام شده بود که ادنوک ۱۱۰۹۷۷۴۸۱۷ سهمچنین، فروشنده بخشی از سهام، به دنبال حق خود در پروسه عرضه عمومی اولیه ادنوک Logistics & Services، تصمیم به افزایش اندازه بخش نخست عرضه (که برای مشتریان بخش نخست تعریف شده است) از ۹ درصد به ۱۲ درصد عرضه کرده است (معادل ۱۶۸۶۸۵۷۷۲ سهم عادی) و بخش سوم عرضه (برای کارکنان شرکت‌های گروه ادنوک که در امارات مقیم هستند.

حسین علی

https://www.wam.ae/en/details/1395303160865

حسین علی