سه شنبه 06 ژون 2023 - 2:29:11 صبح

سهم سرمایه گذاران مالزیایی در بازارهای امارات 55.4 میلیون درهم است


ابوظبی، 23 مه 2023 (وام) -- سرمایه گذاران مالزیایی سرمایه گذاری های خود را در بازارهای مالی محلی امارات متحده عربی با توجه به روابط رو به رشد و استراتژیک بین دو کشور دوست، که به جنبه ها و زمینه های مختلف از جمله بخش مالی گسترش یافته است، تقویت کرده اند.

بر اساس داده های رسمی به دست آمده از بازار مالی دبی (DFM) و بورس اوراق بهادار ابوظبی (ADX)، ارزش سهام سرمایه گذاران مالزیایی در بازارهای امارات متحده عربی تا اواسط می 2023 به 55413508 درهم رسید.

ارزش معاملات سرمایه گذاران مالزیایی (خرید و فروش) در بازارهای محلی در بازه زمانی 2018 تا اواسط می 2023 به حدود 51,037,794 درهم رسید.

تعداد سرمایه گذاران مالزیایی در بازارهای محلی به حدود 534 سرمایه گذار که بین 17 موسسه مالزیایی و 517 سرمایه گذار فردی توزیع شده است، افزایش یافت.

بورس اوراق بهادار ابوظبی

ارزش معاملات سرمایه گذاران مالزیایی (خرید و فروش) در ADX در بازه زمانی 2018 تا اواسط مه 2023 حدود 31,615,074 درهم بوده است.

ارزش معاملات با 874.1 هزار درهم در سال 2018، 1.32 میلیون درهم در سال 2019، 2.29 میلیون درهم در سال 2020، 2.6 میلیون درهم در سال 2021، 19.1 میلیون درهم در سال 2022 و 5.424 میلیون درهم در سال 2020 توزیع شده است.

ارزش بازار سهام متعلق به سرمایه گذاران مالزیایی در ADX تا اواسط می 2023 به حدود 37,798,648 درهم رسید که بین 306 سرمایه گذار شامل 9 موسسه و 297 سرمایه گذار فردی توزیع شده است.

بازارهای مالی دبی

در بازار مالی دبی، ارزش معاملات سرمایه گذاران مالزیایی (خرید و فروش) در بازه زمانی 2018 تا اواسط مه 2023، حدود 19,422,719 درهم بوده است.

ارزش بازار سهام متعلق به سرمایه گذاران مالزیایی در DFM تا اواسط می 2023 به حدود 17614860 درهم رسید که بین 228 سرمایه گذار شامل 8 موسسه و 220 سرمایه گذار فردی توزیع شد، در حالی که تعداد حساب های متعلق به سرمایه گذاران مالزیایی در بازار مالی دبی به حدود رسید.

حسین علی

https://www.wam.ae/en/details/1395303161309

حسین علی