شرکت نهاد ملی حقوق بشر در کنفرانس بین المللی "حق داشتن محیط زیست سالم"

شرکت نهاد ملی حقوق بشر در کنفرانس بین المللی

منامه، 8 سپتامبر 2023 (وام) -- هیئت نهاد ملی حقوق بشر (NHRI) به ریاست مقصود کروزه، رئیس NHRI، در کنفرانس بین المللی "حق داشتن محیط زیست سالم" که در بحرین 6 سپتامبر 2023.برگزار شد، شرکت کرد.

این کنفرانس که توسط مؤسسه ملی حقوق بشر (NIHR) در بحرین برگزار شد، با موضوع «تأثیر فعالیت های انسانی بر حق داشتن محیط زیست سالم و پاک: شیوه ها، چالش ها و راه حل ها»، مشارکت منطقه ای و بین المللی داشت.

این کنفرانس شامل چهار جلسه بود که به قوانین و مفاهیم کلی مرتبط با حق برخورداری از محیط زیست سالم و حقوق بشر پرداخت. همچنین تجارب نهادهای ملی حقوق بشر در پیشبرد حقوق محیط زیست و نقش نهادهای رسمی در حفظ این حق را برجسته کرد. علاوه بر این، بحث بر روی فعالیت های انسانی، ارائه راه حل ها و توصیه هایی برای حفظ تنوع زیستی و ارتقای حقوق زیست محیطی متمرکز شد.

این کنفرانس اهمیت حفظ محیط زیست سالم و پاک، افزایش آگاهی در مورد تأثیر فعالیت های انسانی بر حقوق بشر مرتبط با محیط زیست را روشن کرد. این یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر برای جلوگیری از اثرات منفی زیست محیطی را تشویق کرد. همچنین تجربیات نهادهای ملی، سازمان‌های دولتی و غیردولتی و کشورها در حمایت از حقوق محیط‌زیست و همچنین رویه‌ها و چالش‌های جاری مربوط به حفظ حق بر محیط‌زیست را مورد بحث و بررسی قرار داد و راهکارهایی را در این زمینه پیشنهاد کرد.

این هیئت شامل فاطمه الکعبی، نایب رئیس، دکتر احمد المنصوری، رئیس کمیته ترویج فرهنگ حقوق بشر بود. امیره السرعیدی، رئیس کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی؛ دکتر زاید الشمسی، رئیس کمیته امور حقوقی و قانونی؛ عمرو القحطانی، مدیر دفتر رئیس، و فجر الحیدان، رئیس بخش امور اجرایی در دفتر رئیس؛ عبدالعزیز علوبتانی، رئیس اداره سازمان های بین المللی و منطقه ای و فاطمه حسنی، رئیس اداره روابط و ارتباطات بین الملل.

https://www.wam.ae/en/details/1395303194905