رهبران امارات روز استقلال را به فرماندار کل فدراسیون سنت کیتس و نویس تبریک گویند.

رهبران امارات روز استقلال را به فرماندار کل فدراسیون سنت کیتس و نویس تبریک گویند.

ابوظبی- 19 سپتامبر 2023 (وام )_ رئیس جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان به مناسبت روز استقلال کشورش در 19 سپتامبر به مارسلا لیبورد، فرماندار کل فدراسیون سنت کیتس و نویس پیام تبریک فرستاد.

جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس کشور ، نخست وزیر و حاکم دبی؛ و جنابعالی شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس ، معاون نخست وزیر و وزیر دادگاه ریاست نیز پیام های مشابهی را به فرماندار کل فدراسیون سنت کیتس و نویس و نخست وزیر دکتر ترنس درو ارسال کردند.

وام/ نعمه سمیر.

https://wam.ae/en/details/1395303198953