• ورزش
  Mon 07-10-2019 20:05 PM

  اپارت تسامح برای شروع مسابقات قهرمانی بدن سازی جهان

  فجیره، 7 اکتبر 2019 (وام)- تحت سرپرستی عالیجناب شیخ محمد بن حمد بن محمد الشارقی, ولیعهد فجیره اعلام کرده است که شروع اپورته تسامح همراه خواهد بود کمیته تنظیم کننده مسابقات قهرمانی بدن سازی جهان ، در مجتمع ورزشی زاید در فجیره از 5 تا 10 نوامبر 2019 برگزار خواهد شد. خلیل معروف مدیر مسابقات قهرمانی بدن سازی جهان بیان کرد که اپورته پنج دقیقه در زبان عربی , انکلیسی, اسپانیایی, چینی و فرانسو ی سرورد خواهد شد.افزود این کار نویسنده شاعر محمد الریسی و...
  2/1
 • ورزش
  Mon 07-10-2019 20:05 PM

  اپارت تسامح برای شروع مسابقات قهرمانی بدن سازی جهان

  فجیره، 7 اکتبر 2019 (وام)- تحت سرپرستی عالیجناب شیخ محمد بن حمد بن محمد الشارقی, ولیعهد فجیره اعلام کرده است که شروع اپورته تسامح همراه خواهد بود کمیته تنظیم کننده مسابقات قهرمانی بدن سازی جهان ، در مجتمع ورزشی زاید در فجیره از 5 تا 10 نوامبر 2019 برگزار خواهد شد. خلیل معروف مدیر مسابقات قهرمانی بدن سازی جهان بیان کرد که اپورته پنج دقیقه در زبان عربی , انکلیسی, اسپانیایی, چینی و فرانسو ی سرورد خواهد شد.افزود این کار نویسنده شاعر محمد الریسی و...
  2/2