• ورزش
    Mon 02-08-2021 22:40 PM

    منچسترسیتی همکاری خود را با هیلث بوینت تمدید می کند

    ابوظبی ، 2 آگوست 2021 (وام)-منچسترسیتی امروز از تمدید همکاری خود با هیلث بوینت -شریک بهداشتی مبادالا و مرکز پیشرو در آسیب ها ، پیشگیری و توانبخشی مربوط به ورزش ، در ابوظبی-خبر داد. این سازمان به عنوان شریک رسمی مراقبت های بهداشتی منطقه ای باشگاه فوتبال منچسترسیتی در امارات متحده عربی ادامه می دهد. تمدید امروز مشارکت را برای دو سال دیگر تمدید می کند و آن را وارد دوره سوم خود می کند ، زیرا ابتدا قرارداد را در سال 2014 امضا کرد...
    1/1