• اقتصاد
    Mon 02-08-2021 22:40 PM

    ابوظبی کاهش 71 درصدی الزامات برای شروع تجارت تجاری جدید را اعلام می کند

    ابوظبی ، 2 آگوست 2021 (وام) - بخش توسعه اقتصادی ابوظبی (ADDED) اعلام کرد که دولت ابوظبی شرایط لازم برای شروع یک تجارت تجاری جدید را 71 درصد کاهش داده است. در آوریل 2021 ، یک گروه ویژه ، به رهبری بخش توسعه اقتصادی ابوظبی و به عنوان بخشی از برنامه سفر سرمایه گذاران این بخش راه اندازی شد ، با بیش از 20 نهاد دولتی و بخش خصوصی هماهنگ شد تا این کاهش را محقق کند. دولت ابوظبی از طریق چندین بحث به رهبری...
    1/1