• امارات
    Mon 18-10-2021 23:37 PM

    وزارت بهداشت وپیشگیری: تزریق 23.199 واکسن کوفید-19 طی 24 ساعت گذشت شد

    ابوظبی_18 اکتبر 2021 ( وام )_ وزارت بهداشت و پیشگیری اعلام کرده است که 23.199 دوز واکسن کوفید-19در 24 ساعت گذشته تزریق شده است تعداد کل دوزهای ارائه شده تا به امروز برابر با 20.725.097 با میزان توزیع واکسن 209.55 دوز در هر 100 نفر است. جالب ذکر اینکه این اقدامات مطابق با برنامه وزارتخانه برای تهیه واکسن کوفید-19 به همه افراد جامعه و تلاش برای رسیدن به مصونیت اکتسابی ناشی از واکسیناسیون است که به کاهش تعداد موارد و کنترل ویروس کوفید-19 کمک می...
    1/1