• اقتصاد
    Mon 18-10-2021 23:38 PM

    امارات متحده عربی و انگلیس در مورد برنامه اقدام جدیدی برای توسعه پایدار و تقویت مشارکت اقتصادی توافق می کنند

    دبی_ 18 اکتبر 2021 ( وام )_ دولت های امارات متحده عربی و انگلستان (بریتانیا) در مورد برنامه اقدام جدیدی برای تقویت روابط اقتصادی خود در طیف وسیعی از بخشهای حیاتی و آینده ، از جمله انرژی پاک ، تحقیق و توسعه ، نوآوری ، زیرساخت ، گردشگری ، امنیت غذایی توافق کردند. دو طرف همچنین در مورد اقدامات عملی برای تقویت روابط اقتصادی خود و حمایت از استراتژی های توسعه پایدار در هر دو کشور توافق کردند. بحث آنها در هفتمین نشست کمیته مشترک...
    1/1