משרד הבריאות מכריז על תוצאות סטטיסטיקות ראשוניות של מימון ממשלתי ברמת המדינה עבור הרבעון הרביעי של 2022

משרד הבריאות מכריז על תוצאות סטטיסטיקות ראשוניות של מימון ממשלתי ברמת המדינה עבור הרבעון הרביעי של 2022

אבו דאבי, 16 במרץ, 2023 (וואם) -- משרד האוצר הודיע היום על תוצאות דו"ח סטטיסטיקה ראשונית של האוצר הממשלתי לרבעון הרביעי של 2022. בהתבסס על הסטנדרטים של המדריך לסטטיסטיקה של האוצר הממשלתי שהונפק על ידי קרן המטבע הבינלאומית.

בהתאם למדיניות הנתונים הפתוחים של איחוד האמירויות הערביות, התוצאות הראשוניות הראו עלייה בהכנסות ברמת המדינה מ-133.9 מיליארד דירהם במהלך הרבעון הרביעי של 2021 ל-143.1 מיליארד דירהם במהלך הרבעון הרביעי של 2022. ערך ההכנסות ממסים עלה מ-58.0 מיליארד דירהם במהלך הרבעון הרביעי של 2021 ל-75.0 מיליארד דירהם במהלך הרבעון הרביעי של 2022.

ההכנסות מתרומות חברתיות עלו מ-3.5 מיליארד דירהם במהלך הרבעון הרביעי של 2021 ל-3.9 מיליארד דירהם במהלך הרבעון הרביעי של 2022. התוצאות גם הצביעו על כך ששווי ההכנסות האחרות הגיע ל-64.2 מיליארד דירהם במהלך הרבעון הרביעי של 2022, בהשוואה ל-72.4 מיליארד דירהם ברבעון הרביעי של 2021.

במונחים של הוצאות, התוצאות הראו כי ההוצאות ברמת המדינה הגיעו ל-120.3 מיליארד דירהם במהלך הרבעון הרביעי של 2022, לעומת 136.2 מיליארד דירהם ברבעון הרביעי של 2021. ההוצאות השוטפות הגיעו ל-111.2 מיליארד דירהם ברבעון הרביעי של 2022, בהשוואה ל-127.9 מיליארד דירהם ברבעון הרביעי של 2021.

ההוצאות השוטפות מורכבות משכר עובדים, שימוש בסחורות ושירותים, צריכת הון קבוע, ריבית ששולמה, סובסידיות, מענקים, הטבות סוציאליות והעברות אחרות.

הפעולות הפיננסיות במהלך הרבעון הרביעי של 2022, הביאו להשגת עלייה משמעותית בשווי ההלוואות/הלוואות נטו.

התוצאות הראשוניות הראו עלייה ברמת המדינה מ-(-2.2) מיליארד דירהם במהלך הרבעון הרביעי של 2021, ל-22.8 מיליארד דירהם במהלך הרבעון הרביעי של 2022.

הלוואות / הלוואות נטו מודד את יכולתן של ממשלות להלוות או את הצורך שלהן ללוות ונחשב כאינדיקטור להשפעה הפיננסית של פעילות הממשלה על הכלכלה.

 

נאדין טאחון / וואם בעברית