השליט של שארג'ה מוציא את צו אמירי להקמת האוניברסיטה ללימודים גלובליים

השליט של שארג'ה מוציא את צו אמירי להקמת האוניברסיטה ללימודים גלובליים

שארג'ה, 18 בספטמבר, 2023 (וואם) -- הוד מעלתו ד"ר השייח' סולטן בן מוחמד אל-קאסימי, חבר המועצה העליונה והשליט של שארג'ה, הוציא את צו אמירי, בדבר הקמת האוניברסיטה ללימודים גלובליים.

על פי הצו, יוקם באמירות של שארג'ה מוסד אקדמי ערבי ללא מטרות רווח בשם "האוניברסיטה ללימודים גלובליים". היא תהיה בעלת האישיות המשפטית והיכולת המשפטית הדרושים להשגת מטרותיה ולהפעלת סמכויותיה, ותהיה לה עצמאות כלכלית ומנהלית.

הצו קבע כי בראש האוניברסיטה ללימודים גלובליים תעמוד השייח'ה חור בנת סולטן בן מוחמד אל-קאסימי.

על פי הצו, האוניברסיטה ללימודים גלובליים מורכבת מהמכללות הבאות וממכונים מדעיים מיוחדים: המכללה ללימודי אפריקה ומכון אפריקה; המכללה ללימודי אסיה ומכון אסיה; והמכללה ללימודי אירופה ומכון אירופה

האוניברסיטה רשאית להוסיף מכללות ומכוני מדעיים מיוחדים נוספים לפי החלטת הנשיא ובהתאם לחוק המארגן שלה. כמו כן, נקבע בצו כי יינתן את חוק המסדיר את האוניברסיטה ללימודים גלובליים, מכללותיה, המכונים, החוגים וכל ענייניה.

נאדין טאחון / וואם בעברית