השליט של שארג'ה משנה את שמה של רשות התיעוד והארכיונים של שארג'ה.

השליט של שארג'ה משנה את שמה של רשות התיעוד והארכיונים של שארג'ה.

שארג'ה, 19 בספטמבר, 2023 (וואם) -- הוד מעלתו ד"ר השייח' סולטן בן מוחמד אל-קאסימי, חבר המועצה העליונה והשליט של שארג'ה, הוציא את צו אמירי לשנות את שמה של רשות התיעוד והארכיונים של שארג'ה.

הצו האמיר מחייב להחליף את השם הקיים, "רשות התיעוד והארכיונים של שארג'ה", ב"בית המסמכים באמירות שארג'ה". שינוי זה יחול בכל מקום בו הוא מופיע בחקיקה ובכל עניינים מנהליים, כספיים, משפטיים ואחרים,

בראש הבית יעמוד השייח' סולטן בן מוחמד בן סולטן אל-קאסימי, יורש העצר, סגן השליט של שארג'ה ויו"ר המועצה המבצעת של שארג'ה.

נאדין טאחון / וואם בעברית