Tue 19-10-2021 00:51 AM
143

איחוד האמירויות הערביות, ישראל יחתום על שותפות כלכלית מקיפה בתוך מסגרת זמן של 9 חודשים שנקבעה ביוני: שגריר

אבו דאבי, 19 באוקטובר 2021 (WAM)-המשא ומתן בין ישראל לאיחוד האמירויות על הסכם שותפות כלכלית מקיפה (CEPA) מתקדם כמתוכנן, והוא ייחתם בטווח הזמן של תשעה חודשים שקבעו שרי החוץ של שתי המדינות ב ביוני 2021, אמר שגריר ישראל באיחוד האמירויות לסוכנות הידיעות אמירויות (WAM). "יש לי מזל גדול להיות השגריר הישראלי הראשון כאן. בשבילי השמיים הם הגבול [לגבי הפוטנציאל של יחסים דו -צדדיים]. כדי לעבוד ולשפר את נתוני הסחר [הדו -צדדי], אנו זקוקים ל- CEPA", אמר. אמיר האייק, שהחזיק בתפקיד השגריר הישראלי הראשון באיחוד האמירויות...
 • אמירות
  Tue 19-10-2021 00:51 AM

  איחוד האמירויות הערביות, ישראל יחתום על שותפות כלכלית מקיפה בתוך מסגרת זמן של 9 חודשים שנקבעה ביוני: שגריר

  אבו דאבי, 19 באוקטובר 2021 (WAM)-המשא ומתן בין ישראל לאיחוד האמירויות על הסכם שותפות כלכלית מקיפה (CEPA) מתקדם כמתוכנן, והוא ייחתם בטווח הזמן של תשעה חודשים שקבעו שרי החוץ של שתי המדינות ב ביוני 2021, אמר שגריר ישראל באיחוד האמירויות לסוכנות הידיעות אמירויות (WAM). "יש לי מזל גדול להיות השגריר הישראלי הראשון כאן. בשבילי השמיים הם הגבול [לגבי הפוטנציאל של יחסים דו -צדדיים]. כדי לעבוד ולשפר את נתוני הסחר [הדו -צדדי], אנו זקוקים ל- CEPA", אמר. אמיר האייק, שהחזיק בתפקיד השגריר הישראלי הראשון באיחוד האמירויות...
  2/1
 • אמירות
  Tue 19-10-2021 00:51 AM

  איחוד האמירויות הערביות, ישראל יחתום על שותפות כלכלית מקיפה בתוך מסגרת זמן של 9 חודשים שנקבעה ביוני: שגריר

  אבו דאבי, 19 באוקטובר 2021 (WAM)-המשא ומתן בין ישראל לאיחוד האמירויות על הסכם שותפות כלכלית מקיפה (CEPA) מתקדם כמתוכנן, והוא ייחתם בטווח הזמן של תשעה חודשים שקבעו שרי החוץ של שתי המדינות ב ביוני 2021, אמר שגריר ישראל באיחוד האמירויות לסוכנות הידיעות אמירויות (WAM). "יש לי מזל גדול להיות השגריר הישראלי הראשון כאן. בשבילי השמיים הם הגבול [לגבי הפוטנציאל של יחסים דו -צדדיים]. כדי לעבוד ולשפר את נתוני הסחר [הדו -צדדי], אנו זקוקים ל- CEPA", אמר. אמיר האייק, שהחזיק בתפקיד השגריר הישראלי הראשון באיחוד האמירויות...
  2/2
וִידֵאוֹ תמונה