ബുധനാഴ്ച 28 ജൂലൈ 2021 - 9:42:26 pm
ബിസിനസ്സ്
2021 Jul 27 Tue, 05:49:21 pm

യുഎഇയുടെ വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ ആഗോള മത്സരശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാർ ഒപ്പിട്ടു

അബുദാബി, 2021 ജൂലായ് 27, (WAM) -- യുഎഇയുടെ വ്യാവസായിക മേഖലയിലേക്ക് മൂലധനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക വ്യവസായികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമായി വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയവും (MoIAT) ഇത്തിഹാദ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഷുറൻസും (ECI) ധാരണാപത്രത്തിൽ (MoU) ഒപ്പുവച്ചു. പുതിയ MoIAT-ECI പങ്കാളിത്തം യുഎഇ കയറ്റുമതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും, നിർമ്മാതാക്കൾക്കും നൂതന സാങ്കേതിക പദ്ധതികൾക്കും ധനസഹായ സൗകര്യങ്ങൾ, വ്യാവസായിക വായ്പകൾക്കുള്ള ഗ്യാരൻറി, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് (എസ്എംഇ) ഒരു കുട ഇൻഷുറൻസ്, ബൌദ്ധിക സ്വത്തവകാശം നേടുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. MoIAT-ന്റെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഒമർ സുവൈന അൽ സുവൈദിയും ഇസിഐ സിഇഒ മാസിമോ ഫാൽസിയോണിയും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഔദ്ധ്യോഗികമായി ഒപ്പിട്ടു. കരാറിന്റെ നിബന്ധനകൾ‌ക്ക് വിധേയമായി, രണ്ട് വ്യവസായങ്ങൾ‌ പ്രധാന വ്യവസായ മേഖലകളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിന് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സൌകര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ‌ 300bn -...