ശനിയാഴ്ച 21 മെയ് 2022 - 3:55:28 am
അന്തർദേശീയം
2022 May 19 Thu, 07:52:06 pm

COVID-19 നുള്ള പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്സിൻ WHO സാധൂകരിക്കുന്നു

ജനീവ, 2022 മേയ് 19, (WAM)--ഇന്ന്, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) ചൈനയിലെ CanSino Biologics നിർമ്മിക്കുന്ന CONVIDECIA എന്ന വാക്സിനിനായുള്ള അടിയന്തര ഉപയോഗ ലിസ്റ്റിംഗ് (EUL) പുറത്തിറക്കി, SARS- CoV-2 മൂലമുണ്ടാകുന്ന COVID-19 തടയുന്നതിനായി WHO സാധൂകരിച്ച വാക്സിനുകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.. WHO നടത്തിയ ഗുണനിലവാരം, സുരക്ഷ, കാര്യക്ഷമത, ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ, പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് അനുയോജ്യത, മാനുഫാക്ചറിംഗ് സൈറ്റ് പരിശോധന എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയുടെ അവലോകനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് WHO EUL നടപടിക്രമത്തിന് കീഴിൽ CONVIDECIA വിലയിരുത്തിയത്. WHO വിളിച്ചുചേർത്തതും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള റെഗുലേറ്ററി വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെട്ടതുമായ എമർജൻസി യൂസ് ലിസ്റ്റിംഗിനായുള്ള സാങ്കേതിക ഉപദേശക സംഘം, വാക്സിൻ COVID-19-നെതിരായ സംരക്ഷണത്തിനായി WHO മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വാക്സിനിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ അപകടസാധ്യതകളെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണെന്നും നിർണ്ണയിച്ചു. SARS-CoV-2 ന്റെ സ്പൈക്ക് എസ് പ്രോട്ടീൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന...