ബുധനാഴ്ച 30 നവംബർ 2022 - 12:10:55 am

വ്യാവസായിക മേഖലകളിലെ പള്ളികളിൽ 30% പരിധിയിൽ പ്രാർത്ഥന പുനരാരംഭിക്കാമെന്ന് IACAD


ദുബായ്, 2020 ഓഗസ്റ്റ് 30 (WAM) - വ്യാവസായിക മേഖലകളിലെയും തൊഴിലാളി നഗരങ്ങളിലെയും പള്ളികളിൽ, കപ്പാസിറ്റിയുടെ 30% ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന പുനരാരംഭിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ആക്റ്റിവിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, IACAD പ്രഖ്യാപിച്ചു, അത് ഇന്നത്തെ ഫജർ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കാമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥന താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുമെന്ന് വകുപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ദുബായിലെ പള്ളികളിൽ പ്രാർത്ഥന ക്രമേണ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് പള്ളികളിൽ നിരവധി മുൻകരുതൽ നടപടികളും പ്രാർത്ഥനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നടപടികളും നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷമാണ് തീരുമാനം.

കൊറോണ വൈറസ് നിർവ്യാപനത്തിന് പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രതിരോധ നടപടികളും പാലിക്കണമെന്നും IACAD അധികൃതർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

WAM / Ambily Sivan http://wam.ae/en/details/1395302865863

WAM/Malayalam