ഞായറാഴ്ച 13 ജൂൺ 2021 - 2:22:57 pm

ഇ.ഐ.ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യത്തിൽ ചേർന്ന് അരാംകോ പൈപ്പ്ലൈനിൽ 49% ഓഹരി സ്വന്തമാക്കി മുബഡാല


അബുദാബി, 2021 ജൂൺ 9, (WAM) -- അബുദാബി ആസ്ഥാനമായുള്ള പരമാധികാര നിക്ഷേപ കമ്പനിയായ മുബഡാല, പുതുതായി രൂപവത്കരിച്ച അരാംകോ ഓയിൽ പൈപ്പ്ലൈൻസ് കമ്പനിയിൽ 49 ശതമാനം ഓഹരി വാങ്ങുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യൻ ഓയിൽ കമ്പനിയുമായി (അരാംകോ) ഇടപാടിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇഐജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യത്തിൽ ചേർന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പുതിയ സ്ഥാപനത്തിലെ ബാക്കി 51 ശതമാനം ഓഹരി അരാംകോ നിലനിർത്തുമെന്ന് മുബഡാല പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അരാംകോയുടെ സ്ഥിരതയാർന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴി മിനിമം വോളിയം പ്രതിബദ്ധതകളുടെ പിന്തുണയോടെ കടത്തുന്ന എണ്ണയ്ക്കുള്ള 25 വർഷത്തെ താരിഫ് പേയ്‌മെന്റുകൾക്ക് പുതിയ എന്റിറ്റിക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

അരാംകോ ശൃംഖലയുടെ തലക്കെട്ടും പ്രവർത്തന നിയന്ത്രണവും നിലനിർത്തുന്നത് തുടരും. കൂടാതെ ഇടപാട് അരാംകോയുടെ യഥാർത്ഥ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഉൽപാദന അളവുകളിൽ (സൗദി അറേബ്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉൽപാദന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി) യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തില്ല.

WAM/Sreejith Kalarikkal http://wam.ae/en/details/1395302942152 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam